Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กกต.วาง3กรอบวันเลือกตั้งใหม่ ส่วนใหญ่อยากเห็นแนวทางชัดเจน

PDF Print
Tuesday, 22 April 2014 21:10

กกต.วาง3กรอบวันเลือกตั้งใหม่ ส่วนใหญ่อยากเห็นแนวทางชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มีการจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพรรคการเมือง โดยมี 58 พรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ โดยภายในห้องประชุม กกต.ได้จัดเก้าอี้ให้ตัวแทนพรรคเพื่อไทย นั่งใกล้กับพรรคประชาธิปัตย์

โดยก่อนการประชุม นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ในฐานะตัวแทนกลุ่มสหพรรคการเมือง ยื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้เร่งจัดการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 57

จากนั้นนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ได้ชี้แจงถึงเหตุผล ที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในหลายเขต ต่อมานายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. ได้นำเสนอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 57 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ศาลไม่ได้กำหนดแนวทาง ทำให้ กกต.ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานความมั่นคงฯ และวางกรอบระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งไว้ 3 แนวทาง

ดังนี้ 1. จัดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค. 57 มีระยะเวลา 59 วัน นับแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พ.ค. 57 2. จัดวันเลือกตั้งในวันที่ 17 ส.ค. 57 มีระยะเวลา 87 วัน นับแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พ.ค. 57 3. จัดวันเลือกตั้งในวันที่ 14 ก.ย. 57 มีระยะเวลา 115 วัน นับแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พ.ค. 57

และเมื่อเริ่มการประชุม นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย ลุกขึ้นประท้วง เพราะไม่เห็นด้วยที่ กกต.ให้เวลาพรรคใหญ่พูดคนละ 15 นาที แต่ควรจะให้เวลาเท่าเทียมกัน พร้อมกับเดินออกจากห้องประชุมทันที

จากนั้นนายโภคิน พลกุล ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวทางที่ กกต.จะจัดเลือกตั้งเร็วที่สุด วันที่ 20 ก.ค. ว่า หาก กกต.สามารถจัดให้เร็วขึ้น แม้เพียง 1 สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดี อยากให้มีวันเลือกตั้งที่แน่นอนและเร็วขึ้น กระบวนการต่างๆ จะเบาลง ประเทศต้องเดินด้วยวิธีนี้ ใครเป็นรัฐบาลไม่สำคัญ แต่อยากเห็นการเลือกตั้งเป็นทางออก และเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม

"ขอฝากถึง กกต.ด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ระบุว่า พรฎ.เลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ในมาตรา 4 ใช้บังคับไม่ได้ เพราะมีการขัดขวางการเลือกตั้ง 28 เขต ประเด็นคือกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ เพราะบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ผิดที่การตรากฎหมาย" นายโภคิน กล่าว

จากนั้นตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้หารือแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความชัดเจน ในการกำหนดวันเลือกตั้ง ขั้นตอนการสมัคร และแนวทางในการป้องกันเหตุ ไม่ให้เกิดการขัดขวางการเลือกตั้ง ส่วนทางด้านพรรคชาติพัฒนา พรรคพลังชล พรรคมหาชน ต้องการให้ กกต.จัดเลือกตั้งภายใน 45 วัน

 

ที่มา : แนวหน้า