Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

40 ส.ว.ยันสมาชิกมีสิทธิเสนอญัตติเลือกประธานฯได้

PDF Print
Saturday, 03 May 2014 17:12

40 ส.ว. ไม่แคร์ หากมีมือดี ร้อง ญัตติเลือกปธ.วุฒิฯ ขัด พ.ร.ฎ.เปิดประชุมสา เพราะเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะเสนอ และมีเอกสิทธิคุ้มครอง มั่นใจ “สุรชัย” เข้าวิน เหตุมี วุฒิฯเลือกตั้งหนุนช่วย
       
       นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กล่าวถึงข้อถกเถียงในประเด็นการเสนอญัตติการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญว่า ญัตติการเลือกตั้งประธาน และรองประธานวุฒิสภาถือว่าสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากถูกอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว และญัตติดังกล่าวยังถูกบรรจุไว้ในระเบียบวาระเรียบร้อย
       
       ส่วนที่มีผู้คัดค้านว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจขัดต่อพระราชกฤษฎีกา เรียกสมัยประชุมวิสามัญ ที่กำหนดกรอบให้วุฒิสภาดำเนินการได้เพียงการแต่งตั้งบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 132 (2) เท่านั้น ก็เป็นเรื่องความเห็นต่าง และหากมีผู้นำความไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิของสมาชิกที่สามารถทำได้และได้รับเอกสิทธิคุ้ม ครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 130 อยู่แล้ว คงน่าไม่มีปัญหา
       
       อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่ม 40 ส.ว.ยังยืนยันที่จะเสนอชื่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา เข้าชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภา ในการประชุมวันที่ 9พฤษภาคมนี้ ซึ่งตนมั่นใจว่าเสียงจะชนะคู่แข่งได้ เพราะมีเสียงจาก ส.ว.เลือกตั้งที่เป็นพันธมิตรกับทางกลุ่ม 40 ส.ว.บางส่วนพร้อมสนับสนุนนายสุรชัย เช่นเดียวกัน
       
       ส่วนประเด็นว่านายสุรชัยจะต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ก่อนหรือไม่นั้น คิดว่าที่ผ่านมาก็ไม่ต้องลาออก ประกอบกับสถานการณ์ของวุฒิสภาในขณะนี้ หากนายสุรชัยลาออกก็เป็นปัญหา เพราะจะไม่มีผู้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม