Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ไกด์-ห้างโอดบึ้มหาดใหญ่กระทบหนัก

PDF Print
Thursday, 08 May 2014 15:01

 

สงขลา-มัคคุเทศก์เผยทัวร์มาเลย์ยกเลิกห้องพักโแรแกรมทัวร์แล้วกว่า ร้อยละ30 ร้องภาครัฐและเอกชนร่วมกันฟื้นฟู นายกุล สุนทรวิจิตร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.สงขลา เปิดเผยว่า เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ.หาดใหญ่ทั้งสองจุด ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอ.หาดใหญ่ โดยตรงซึ่งจากการตรวจสอบกับบริษัททัวร์ที่เป็นสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์ อาชีพจ.สงขลา พบว่าขณะนี้มีกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทยอยยกเลิกการจองห้องพัก และโปรแกรมทัวร์ในอ.หาดใหญ่แล้วกว่าร้อยละ30 ขณะที่บางส่วนเปลี่ยนไปท่องเที่ยวทางจังหวัดฝั่งอันดามันเช่นกระบี่และ ภูเก็ต ซึ่งในระยะสั้นในช่วง1-2 เดือนนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก และะยังต้องลุ้นว่าภายในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้กรุ๊ปทัวร์จะมีการยกเลิกเพิ่ม อีกหรือไม่

จึงต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับ นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ.หาดใหญ่ทั้ง6ครั้งกว่าภาคการท่อง เที่ยวจะฟื้นตัวได้ต้องใช้เวลานานนับปีจึงจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา รองกรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่เผยว่าเหตุการณ์ระเบิดกระทบซ้ำเติม ภาวะท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่เพราะขนาดไม่มีระเบิดกำลังซื้อใน ไตรมาสแรกก็ลดลงราว12% จากภาวะราคายางพาราตกต่ำ เดิมตั้งเป้าปีนี้ที่ 420 ล้านบาท คาดว่าจะลดลงจึงปรปับเป้ามาเหลือ 400 ล้านบาท หากนักท่องเที่ยวหายไปจะกระทบต่อยอดรายได้ห้างฯอย่างแน่นอน โดย 60% เป็นลูกค้าในพื้นที่และอีก 40% เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหาดใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

ที่มา :  แนวหน้า