Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

มติวุฒิฯ122ต่อ19เห็นชอบแต่งตั้ง 'สุภา ปิยะจิตติ'นั่งกก.ป.ป.ช.

PDF Print
Friday, 09 May 2014 17:03

มติวุฒิฯ122ต่อ19เห็นชอบแต่งตั้ง 'สุภา ปิยะจิตติ'นั่งกก.ป.ป.ช.

ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่สาระการประชุม   นายสุรชัยได้ขอความร่วมมือสมาชิกในที่ประชุม ให้ช่วยกันบริหารเวลา ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะพิจารณาวาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 18.00 น.แต่หากพิจารณาไม่เสร็จก็คงต้องพิจารณาไปตามสถานการณ์ต่อไป จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังผ่านการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกได้มีหารือพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานลับของคณะ กมธ.ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน น.ส.สุภา ที่มีการส่งมาจากบุคคลภายนอก โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณา 30 นาที จากนั้นจึงเปิดปิระชุม โดยที่ประชุมได้เข้าสู่การลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ น.ส.สุภา ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.โดยใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนลับ และนำไปหย่อนลงหีบ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ปรากฎว่า ที่มีประชุม 122 ต่อ 19 เสียง เห็นชอบให้ น.ส.สุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.โดยมีผู้ไม่ลงคะแนน 4 เสียง และบัตรเสียอีก 2 ใบ จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติขอให้ที่ประชุมเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา โดยที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อชิงตำแหน่งประกอบด้วย นายสุชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สว.สรรหา และ พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ สว.สรรหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตราการรักษาความปลอดภัยนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารมาประจำตรวจประตูเข้าออกรัฐสภา หลังจากที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ประกาศจะเคลื่อนขบวนมาที่รัฐสภา

 

ที่มา : แนวหน้า