Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

'ธีรภัทร์'หนุนทูลเกล้าฯ'นายกฯ' แนะ'สุรชัย'คุย'นิวัฒน์'สละเก้าอี้

PDF Print
Wednesday, 14 May 2014 17:31

'ธีรภัทร์'หนุนทูลเกล้าฯ'นายกฯ' แนะ'สุรชัย'คุย'นิวัฒน์'สละเก้าอี้

นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมนอกรอบ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญทางการเมือง ว่า วุฒิสภาถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่จะเป็นกลไกในการแก้ปัญหาในขณะนี้ โดยแนวทางที่ตนได้เสนอต่อประชุมในวันนี้คือ การทูลเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งตนเห็นว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่สามาราถทำได้ เพราะขณะนี้เรามีวุฒิสภา และประธานวุฒิสภา ที่จะเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ

แต่อย่างไรก็ดี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภา จะต้องไปพูดคุยกับ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรี ก่อน ว่าจะสามารถเสียสละลาออกจากตำแหน่งได้หรือไม่ แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทางฝั่งรัฐบาล ว่าที่ประธานวุฒิสภาต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการทูลเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี จะเป็นการผลักภาระไปให้สถาบันหรือไม่ นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าตามหลักการณ์เรื่องการทูลเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี นั้น สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตนยังได้เสนอต่อที่ประชุมอีกว่า หากมีการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี แล้ว จะต้องมีการหาความชอบธรรมให้รัฐบาล โดยผ่านการทำประชามติ เพื่อถามความเห็นจากประชาชนว่า ต้องการให้มีการปฏิรูปก่อน หรือหลังการเลือกตั้งด้วย

 

ที่มา : แนวหน้า