Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กุ้งไทยอ่วม! ลูกค้าหนี ปริมาณลด-ราคาร่วง

PDF Print
Friday, 23 May 2014 10:41

กุ้งไทยอ่วม! ลูกค้าหนี ปริมาณลด-ราคาร่วง

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งทะเลภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-2 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าการผลิตกุ้งยังมีปัญหาจากการระบาดของโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ในกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งพบมาตั้งแต่ปลายปี ทำให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรสูงขึ้น เพราะอัตราการรอดของลูกกุ้งต่ำ แม้ว่าราคาปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะค่าอาหารและค่าพันธุ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการดูแลรักษา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงกุ้งอยู่ที่ประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ตลาดการค้ากุ้งในประเทศยังคงซบเซาต่อเนื่องจากปี 2556 โดยราคากุ้งเกือบทุกขนาดในช่วงไตรมาสแรกจนถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 มีแนวโน้มต่ำลง แม้จะมีปริมาณกุ้งเข้าซื้อขายในตลาดน้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2557 จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นกว่าสองไตรมาสแรก.

 

ที่มา : ไทยรัฐ