Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ม.รามฯ งดการเรียนทุกหลักสูตร พร้อมเลื่อนสอบไล่ซัมเมอร์

PDF Print
Friday, 23 May 2014 10:44

ม.รามฯ งดการเรียนทุกหลักสูตร พร้อมเลื่อนสอบไล่ซัมเมอร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งงดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2557 พร้อมเลื่อนสอบไล่ภาคฤดูร้อนด้วย ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกประกาศว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 9/2557 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชนหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23–25 พ.ค. 2557 นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประกาศหยุดทำการระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2557 ตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งหยุดการเรียนการสอนและการสอบทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เดิมวันที่ 23 - 26 พ.ค. 2557 นั้น ให้เลื่อนสอบไล่ออกไปทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะประกาศวันสอบไล่ใหม่ให้ทราบต่อไป.

 

ที่มา : ไทยรัฐ