Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมเดี้ยงถ้วนหน้า ส่งออกทำเงินต่ำสุดในรอบ2ปี

PDF Print
Thursday, 29 May 2014 09:05

สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมเดี้ยงถ้วนหน้า ส่งออกทำเงินต่ำสุดในรอบ2ปี

ส่งออกยังกู่ไม่กลับ เดือนเมษายนติดลบ 0.87% รวม 4 เดือน ติดลบ 0.97% ทำเงินได้แค่ 1.72 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ปัจจัยหลักมาจากสินค้าทั้งกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมหดตัวถ้วนหน้า ขณะที่การนำเข้าติดลบ 15.19% ร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 พาณิชย์เตรียมรวบรวมปัญหาเสนอคสช.เพื่อผลักดันส่งออกให้โต 5% ตามเป้า

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ว่าการส่งออกเดือนเมษายน 2557 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 17,249.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนเมษายนนี้ ยังต่ำสุดในรอบ 24 เดือน หรือ 2 ปี และเมื่อรวม 4 เดือน(มกราคม-เมษายน 2557)มีมูลค่า 73,460.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมมีการส่งออกลดลง 7.2% ประกอบกับราคาสินค้ามีการปรับลดลง เช่น ยางพาราในตลาดโลกราคาลดลง 40% จากเฉลี่ย 3,675 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตกลงเหลือเพียงตันละ 2,200 เหรียญสหรัฐ ซึ่งการส่งออก
ยางพาราลดลง 27.4% ราคาน้ำตาลทรายปรับลดลง 26% และมีการส่งออกลดลง 37.2% จากเดือนก่อน ปัญหาโรคตายด่วนของกุ้งยังแก้ไม่ได้ จากเดิมที่คาดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ ทำให้ยอดส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูปตกลงอย่างต่อเนื่อง ลดลง 12.1% จากเดือนก่อน อีกทั้งการส่งออกไปยังตลาดศักยภาพสูงก็ลดลง 8.5% โดยเฉพาะการส่งออกไปอาเซียนลดลง 1.9%

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมในภาพรวมลดลง 0.2% ซึ่งมาจากการส่งออกทองคำ ที่ขึ้นอยู่กับราคาทองเป็นหลัก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกก็ยังติดลบส่วนหนึ่งเกิดจากการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ทั้งไปประเทศจีนและเวียดนาม เพราะจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา และคาดว่าการส่งออกในกลุ่มนี้จะติดลบต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่ง รวมถึงต้องอาจต้องรอให้มีการปรับตัวในการผลิตสินค้าใหม่ที่จะเข้ามาสนองความ ต้องการของตลาด

แต่ทั้งนี้ยังมองว่าในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกจะขยายตัวได้ที่ 2-3% เนื่องจากการส่งออกของไทยหลังจากนี้จะปรับตัวดีขึ้น เพราะตลาดส่งออกหลักของไทยทั้งสหรัฐ และยุโรป มีการปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้น คำสั่งซื้อสินค้ามีอย่างต่อเนื่อง สัญญาด้านราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกดีขึ้นได้ ขณะที่เป้าหมายการส่งออกทั้งปียังคงต้องรอการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งซึ่ง ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกปี 2557 ไว้ที่ 5% เช่นเดิมภายใต้สมมุติฐานของเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.6-3.7% ราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกสูงขึ้น 1.3% อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 31.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

สำหรับการนำเข้าของเดือนเมษายน ลดลง 14.54% มีมูลค่า 18,702.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวติดลบเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,453.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อรวม 4 เดือนแรก ของปี การนำเข้าลดลง 15.19% มีมูลค่า 74,208 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้รวม 4 เดือนแรกของปี 2557 ไทยขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 747.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเสนอถึงปัญหาและปัจจัยต่างๆ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ที่มีผลต่อการส่งออก เช่น ปัญหาด้านแรงงาน การย้ายฐานการผลิต ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร อาทิ ยางพารา กุ้งแปรรูป เป็นต้น

“ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อผลักดันการส่งออกในขณะนี้ ก็คือ การเรียกความเชื่อมั่นจากคู่ค้า กรมได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกไปทำการชี้แจงคู่ค้าแล้วว่าการเปลี่ยน แปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อการค้า และกำลังที่จะเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อการส่งออก ทั้งเรื่องปัญหาการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ กระทรวงเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกัน” นางนันทวัลย์กล่าวสรุป

นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่าการที่ตัวเลขส่งออกเดือนเมษายน หดตัวไม่ผิดจากคาดการณ์ของ ธปท. ที่เห็นว่าการส่งออกยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่เชื่อว่าการส่งออกยังจะมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เพราะ เห็นว่า ปริมาณการส่งออกยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม อีกทั้งเครื่องชี้อุปสงค์โลก และผลการสำรวจความเห็นของผู้ส่งออกไทยก็ยังชี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป

 

ที่มา : แนวหน้า