Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ราชบุรีเร่งผลักดันเตรียมส่งเสริม ‘ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่.’ทางเลือกใหม่แก่ชาวนาราชบุรี

PDF Print
Friday, 30 May 2014 14:38

ราชบุรีเร่งผลักดันเตรียมส่งเสริม ‘ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่.’ทางเลือกใหม่แก่ชาวนาราชบุรี

ที่ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เกษตรกรชาวนาที่นี่ เขาได้ร่วมกลุ่มกัน ทำนาปลูกข้าวสารพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นการทำนาแบบทางเลือกใหม่ของเกษตรชาวนา ที่กำลังประสบกับปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้ผลผลิตที่ดี มีการวางจำหน่ายและส่งออกด้วย

การทำนาทางเลือกนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง ได้เข้ามาเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในทุกๆ ด้าน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่เนื้อที่ทำนาทั้งหมด ประมาณ 3,000 ไร่ โดยมีนายสุนทร พิมพ์ครู อดีตข้าราชการเกษียณได้มารวมกลุ่มกันประมาณ 8-9 คน หันมาทำนาแบบปลอดสารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้น้ำหมักชีวภาพใช้เอง อันเป็นการลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับได้ศึกษาดูงาน วิธีการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท จึงเริ่มเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากข้าวธรรมดา มาเป็นพันธุ์ข้าว ไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ เป็นธัญโอสถซึ่งมีราคาสูงกว่าและช่วยให้ผู้รับประทานข้าว ดังกล่าว มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายปลอดจากโรคภัยต่างๆมากมาย ซึ่งผลผลิตเป็นที่น่าพอใจและได้ขอการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบล เขาแร้งและทางจังหวัด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนา

นายโสพล สีกุหลาบ หนึ่งชาวนาในกลุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ว่า ทำนาประมาณ 30 ไร่ เน้นการทำนาที่ปลอดสารพิษ ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่เผาตอซัง มีการหมักหน่อกล้วยผลิตเป็นฮอร์โมนเพื่อย่อยสลายตอซัง เป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้ซื้อตามท้องตลาด ช่วยประหยัดต้นทุนซึ่งมีวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นฮอร์โมนที่ผลิตเป็นน้ำใช้ฉีดบำรุงด้วย สูตรการทำนาแบบเดิมจะใช้สารเคมีเยอะมาก มีแมลงรบกวน ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูง แต่ถ้าใช้พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จะหว่านพันธุ์ข้าวในระยะห่าง อยู่ประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเกินจากนี้ต้นข้าวจะขึ้นมาถี่ อัตราการแตกกอจะน้อย ทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ ต้นทุนก็จะสูงขึ้น สำหรับผลผลิตต่อไร่อาจจะไม่สูง เพราะเราไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งพื้นที่ผมจะหมักตอซังไว้ทุกปีเพื่อไว้ให้วัวกิน จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จากการทำนาการปลูกข้าวสายพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่นี้ นับว่าได้ผลผลิตที่ดี ทั้งยังลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกข้าวขาวธรรมดาที่ต้องใช้สาร เคมีและการลงทุนที่สูง

ด้านจังหวัดราชบุรีได้เข้ามาเร่งผลักดันและสนับสนุนการปลูกข้าวสายพันธุ์ไร ซ์เบอร์รี่ โดยนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่าการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นี้เริ่มมีกันแพร่หลายและกระจายอยู่ใน หลายๆ จังหวัดโดยที่ราชบุรีมีอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง อยู่จำนวนหนึ่ง มาวันนี้เพิ่งทราบมาว่าที่ตำบลเขาแร้งก็มีการรวมกลุ่มกันปลูกข้าวชนิดนี้อีก แห่งหนึ่ง คาดว่าการส่งเสริมการปลูกข้าวจะเป็นผลดีของชาวนาที่จะได้มีทางเลือก สร้างมูลค่าเพิ่มกว่าการปลูกข้าวแบบปกติ เพื่อส่งเสริมรายได้ซึ่งข้าวชนิดนี้มีราคาสูงถึงตันละ กว่า 20,000-25,000 บาท โดยบรรจุจำหน่ายถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาถุงละ 90 บาท ขณะที่ข้าวหอมมะลิที่จำหน่ายในท้องตลาดจำหน่ายราคาประมาณ กิโลกรัมละ 37-40 บาท เป็นการรวมกลุ่มกันอย่างมั่นคง ก็จะทำให้เสริมรายได้ของเกษตรกรจากการปลูกข้าวปกติก็หันมาปลูกข้าวไรซ์เบอร์ รี่อาจจะแบ่งพื้นที่มาปลูกอาจจะประมาณ 1 ส่วน 10 หรือ 1 ส่วน 4 ของพื้นที่ที่มีอยู่ โดยกลุ่มของตำบลเขาแร้งมีผลผลิตประมาณ 20 ตันต่อปี ดูแล้วเป็นข้าวที่มีคุณภาพ ได้ลองนำไปหุงรับประทานแล้วสุขภาพดีขณะนี้กำลังดูการรวมกลุ่มของชาวนา มีการตรวจสอบกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความสามารถจากบทบาทชาวบ้าน อนาคตจะส่งเสริมให้กลุ่มเหล่านี้ได้มีส่วนในการพัฒนากลุ่มของตัวเองโดยเฉพาะ เรื่องผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกของจังหวัดที่นำร่อง ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องการแปรรูป เช่น เครื่องแพ็กถุง เครื่องสุญญากาศ ซึ่งยังไม่ดีพอ ส่วนการตลาดทางจังหวัดมีโครงการโรดโชว์ เช่น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอท็อป ที่จังหวัดได้ให้งบประมาณไป ซึ่งอนาคตจะเชิญกลุ่มของตำบลเขาแร้งร่วมนำผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปวาง ตลาดขายตามงานของราชการได้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะระบายผลผลิตที่มีอยู่ได้

อนาคตจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวนาราชบุรีที่คิดสนใจหันมาปลูกข้าว ที่ปลอดสารพิษเป็นข้าวที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการดีต่อสุขภาพ มีต้นทุนการปลูกต่ำเพราะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน แถมยังราคาแพง

สิริมงคล ไกรวงศ์วิชญ์