Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ม.มหิดลสร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เน้นรณรงค์นักศึกษา บุคลากร เพื่อสร้างฮีโร่

PDF Print
Monday, 02 June 2014 09:19

ม.มหิดลสร้างมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เน้นรณรงค์นักศึกษา บุคลากร เพื่อสร้างฮีโร่

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี กล่าวถึงการสร้างให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ อย่างเต็มรูปแบบ ว่า ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น  มหาวิทยาลัยที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน และมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เราจึงอยากให้นักศึกษาและบุคลากร รักษาสุขภาพ ลดการสูบบุหรี่ ซึ่งผลจากการวิจัยสำรวจ พบว่า มีนักศึกษาสูบบุหรี่อยู่ 3.4% และบุคลากร 7% แม้จะเป็นตัวเลขที่น้อยนิดแต่เราคิดว่าเราควรจะลดลงให้เยอะที่สุด จนกระทั่งเป็น 0% ได้ยิ่งดี เพราะว่าเราได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยถือเอา วันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา ( 31 พฤษภาคม)เป็นวันเริ่มเปิดตัว ให้ทุกคนได้รับทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงทราบแนวทางในการที่จะลด ละ เลิกบุหรี่ ว่ามีวิธีการอะไรบ้าง ทั้งแบบที่ใช้ยาในการรักษา และไม่ใช้ยาในการรักษา

รองอธิการบดี ยังได้กล่าวด้วยว่า จากนี้ไป มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการ The Hero No Smoking เพื่อเชิญชวนบุคลากรที่สนใจอยากจะเลิกบุหรี่ ให้เข้าร่วมโครงการ และในส่วนของนักศึกษาเอง ก็จะมีโครงการ “มหิดลคนรุ่นใหม่ไร้ควันบุหรี่” เพื่อรณรงค์ไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่ยินดีเข้ารับการบาบัด เราก็มีทั้ง MU Health ของมหาวิทยาลัย และคลินิกฟ้าใสของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ไว้คอยรองรับ และให้การรักษาผู้ประสงค์จะเลิกบุหรี่ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย

นอกจากนี้  ในปีหน้า เราจะทำการสารวจอีกครั้งหนึ่งว่า ตัวเลข 3 – 7 % นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะลดลง 50% และลดลงเรื่อยๆจนถึง 0% เพื่อที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่จะปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง และจะขยายไปสู่ระดับจังหวัด และประเทศต่อไป

ที่มา : แนวหน้า