Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนเด็กเรียนดีและยากจนทั่วประเทศ

PDF Print
Monday, 02 June 2014 09:24

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนเด็กเรียนดีและยากจนทั่วประเทศ

สุพัตรา  เย็นเกษม

มูลนิธิบิ๊กซี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบิ๊กซีประจำปี 2556 แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการสพฐ. เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพฐ. ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิบิ๊กซีร่วมมอบทุนและเป็นสักขีพยาน

นางสาวสุพัตรา  เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซี กล่าวว่า  มูลนิธิบิ๊กซี เป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาของไทยมาต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 11 ปี ด้วยปณิธานที่อยากเห็นเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประชากรคุณภาพสู่สังคมไทย ในระยะยาว ที่ผ่านมาได้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรม มากมาย อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนกว่า 28,000 ทุนทั่วประเทศ  การก่อสร้างอาคารเรียนมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดหาคุรุภัณฑ์ภายในอาคารให้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุดโดยสร้างมาแล้ว 37 อาคารทั่วประเทศและจะสร้างเพิ่มขึ้นทุกปี

“การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางมูลนิธิได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การมอบทุนจากเดิมซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 6 ปี คือ ม.1-ม.6 มาเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ม.1-ม.3 และเพิ่มจำนวนทุนจาก 3,200 ทุนต่อปี เป็น 6,200 ทุนต่อปี เพื่อเพิ่มและขยายความช่วยเหลือแก่เยาวชให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาบิ๊กซี ประจำปี 2556 นี้ มูลนิธิได้ประสานและทำงานร่วมกับสพฐ. เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นทุนต่อเนื่องจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนอยู่ระดับ 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดี และพ่อแม่มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 50,000 บาท เพราะมูลนิธิมุ่งส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น”

เฟิร์น-ด.ญ.พัชราภา ตาทอง จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ เล่าว่า ตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ เนื่องจากคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจ คุณแม่จึงทำงานหนักคนเดียว ชอบเรียนหนังสือมาก ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 อยากเป็นหมอและเชื่อว่าถ้าเราถ้าตั้งใจเรียนจะทำให้อนาคตดีแน่ ขอบคุณบิ๊กซีที่ทำให้ครอบครัวดีขึ้น และฝากถึงเพื่อน ๆ ที่ได้รับทุนทุกคนว่า ควรภูมิใจที่ได้รับทุนนี้ อย่าอายที่เรายากจน เพราะเราตั้งใจเรียนได้เกรดดีแล้วยังได้ทุนอีกเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมาก

โบ้ท-ด.ช.อัษฎาวุธ เจียวรัมย์ จากโรงเรียนนวมินทรเบญจมราชาลัย อีกหนึ่งตัวแทนผู้ได้รับทุน บอกว่า อาศัยอยู่กับลุงและป้าและน้องสาว มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบาก เงินทุนการศึกษาที่ได้รับนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระลุงกับป้าได้มาก ส่วนหนึ่งจะนำไปจ่ายค่าเทอมและซื้ออุปกรณ์การเรียน รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนนี้ เพราะเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนถึง ม.3 จะตั้งใจเรียนให้มากขึ้น เพื่อจะได้รับทุนอีกในปีหน้า รู้สึกโชคดีมากที่ได้รับโอกาสดีๆ อย่างนี้ และอยากให้มีทุนแบบนี้ช่วยเหลือรุ่นน้องและเด็ก ๆ ที่เรียนดีและยากจนต่อไป

เฟิร์น-ด.ญ.พัชราภา ตาทอง

โบ้ท-ด.ช.อัษฎาวุธ เจียวรัมย์

เยาวชนเรียนดีและยากจนจากทั่วประเทศ ที่มาเข้ารับทุนการศึกษา

ที่มา : แนวหน้า