Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว“ก”ลากยาว2เดือน1มิย.-31กค. สกัดปริมาณสัตว์น้ำลดวูบ

PDF Print
Tuesday, 03 June 2014 08:42

ประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว“ก”ลากยาว2เดือน1มิย.-31กค. สกัดปริมาณสัตว์น้ำลดวูบ

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจับันอ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าวไทยรูปตัว “ก” มีการทำประมงกันอยู่อย่างหนาแน่น เครื่องมือประมงที่ใช้มีหลายประเภท ทั้งเครื่องมือประมงขนาดใหญ่และเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อีกทั้งมีการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงบางประเภทให้มีประสิทธิภาพ ในการจับพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อนจำนวนมาก จนธรรมชาติไม่สามารถทดแทนได้ทัน ส่งผลให้ประชากรสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว “ก” โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กทม. สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีผลบังคับใช้ 3 ปี

สำหรับเครื่องมือทำการประมงต้องห้าม ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือกล ล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล

ส่วนเครื่องมือทำการประมงที่ยกเว้นตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวความยาวเรือไม่เกิน 14 เมตร ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน เครื่องมืออวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน 14 เมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน เครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้เนื้ออวนไนลอนชนิดไม่มีปมหรืออวนมุ้งพลาสติก ขนาดช่องตา 1.5 มิลลิเมตร เครื่องมืออวนติดตาปลาทู ที่มีขนาดช่องตาไม่ต่ำกว่า 3.8 เซนติเมตร ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร ที่ใช้กับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน 10 เมตร และเครื่องมืออื่นๆ ที่ไม่ระบุห้ามตามประกาศนี้และประกาศอื่นๆ

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังว่าการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว “ก” จะส่งผลให้สัตว์น้ำขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือจากชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย

ที่มา :  แนวหน้า