Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หนุนเศรษฐกิจไทยกระหึ่ม บพ.รุกเข้มจัดกลุ่มสนามบิน 28 แห่งทั่วไทย

PDF Print
Thursday, 05 June 2014 12:03

หนุนเศรษฐกิจไทยกระหึ่ม บพ.รุกเข้มจัดกลุ่มสนามบิน 28 แห่งทั่วไทย

บพ.จัดกรุ๊ปสนามบิน 28 แห่ง ชูศักยภาพท้องถิ่นสร้างเครือข่ายรองรับท่องเที่ยว–สินค้า คาดที่ปรึกษาสรุปแนวทางปฏิบัติชัดเดือน ส.ค.–ก.ย.นี้ เตรียมปรับปรุงเพิ่มพื้นที่อาคารผู้โดยสาร เพิ่มลานจอด เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ลุ้นปีหน้าของบ 4,600 ล้านบาทปรับปรุงสนามบินกระบี่ สนามบินเบตง และสนามบินตรัง

นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีฝ่ายท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน (บพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาสนามบินทั้ง 28 แห่งของกรมการบินพลเรือน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการดำเนินการภายในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2557 ทั้งเรื่องการทำหน้าที่ของกรมฯ แนวทางการพัฒนาสนามบินแต่ละแห่งให้มีศักยภาพ ซึ่งขณะนี้ได้จัดกลุ่มในการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้นจาก การสำรวจและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สายการบินที่บินประจำในเส้นทางแต่ละจังหวัด โดยข้อมูลเบื้องต้นได้จากการทดลองจัดกลุ่มการพัฒนาสนามบิน 3 ภาคที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นจังหวัดที่สำคัญหลักๆ ทางภาคเหนือคือ สนามบินพิษณุโลก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นที่สนามบินขอนแก่น และภาคใต้ เน้นที่สนามบินกระบี่ ซึ่งทั้ง 3 สนามบินจะเป็นสนามบินที่เชื่อมโยงสนามบินอื่นๆในภูมิภาคด้วย

นายเสรีกล่าวว่า ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นสนามบินที่รองรับปริมาณนักท่องเที่ยว มากกว่าการขนส่งสินค้า ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพสนามบินจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ให้ บริการ เช่น ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่อาคารผู้โดยสาร เพิ่มลานจอด เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

“ในส่วนสนามบินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่านอกจากการเดินทางท่องเที่ยว แล้วยังมีการขนส่งสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในส่วน กลางด้วย แต่ปริมาณสินค้าจากภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลางนั้น ขณะนี้ยังมีปริมาณไม่มากพอที่จะใช้เครื่องบินขนส่งสินค้า ดังนั้นจึงต้องใส่ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารไปพลางๆก่อน แต่ในอนาคตหากปริมาณสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าอื่นๆเพิ่มมากขึ้น ทางกรมฯจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่าง สะดวกรวดเร็วผ่านพื้นที่สนามบินของกรมการบินพลเรือน”

รองอธิบดีฝ่ายท่าอากาศยาน บพ.กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินงานเพื่อขยายขีดความสามารถของสนามบินในภูมิภาคนั้นได้พยายามทำ มาต่อเนื่อง ล่าสุดได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารของสนามบินกระบี่ให้สามารถรองรับผู้โดยสาร ได้มากถึง 3 ล้านคนต่อปี และขณะนี้ปริมาณผู้โดยสารที่สนามบินกระบี่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ถึง 30% หรือประมาณ 2 ล้านคนต่อปี คาดว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นและทำให้พื้นที่สนามบินแน่นมากขึ้น ดังนั้นในปี 2558 กรมฯจะเสนอของบประมาณจำนวน 450 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร และเพิ่มสะพานเทียบเครื่องบินอีก 2 แห่ง จากเดิมที่มีเพียง 2 แห่ง พร้อมขยายลานจอดรองรับเครื่องบินให้ได้ทั้งหมด 14 ลำ จากเดิม 10 ลำ

“นอกจากนี้ในปี 2558 กรมการบินพลเรือนจะของบประมาณปรับปรุงสนามบินต่างๆกว่า 4,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสนามบินกระบี่จำนวน 450 ล้านบาท สนามบินเบตง จ.ยะลา 1,800 ล้านบาท เพื่อปรับพื้นที่สร้างอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ สนามบินตรัง จำนวน 2,400 ล้านบาท เพื่อขยายรันเวย์ ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและลานจอดด้วย”.

ที่มา : ไทยรัฐ