Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ปตท.ยันสัญญาซื้อ LNG กาตาร์แก๊สโปร่งใส ไม่เอี่ยวเจ้าภาพบอลโลก-บังยี

PDF Print
Thursday, 05 June 2014 15:32

ปตท.ยันสัญญาซื้อ LNG กาตาร์แก๊สโปร่งใส ไม่เอี่ยวเจ้าภาพบอลโลก-บังยี

ปตท.ยันสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์แก๊สโปร่งใส ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “วรวีร์ มะกูดี” นายกสมาคมฟุตบอลฯ และโมฮาเหม็ด บิน ฮัมมัม เพื่อผลประโยชน์เรื่องการคัดเลือกประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวอ้างถึงหนังสือพิมพ์เดอะ เทเลกราฟ ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited (กาตาร์แก๊ส) ว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และนายโมฮาเหม็ด บิน ฮัมมัม เพื่อผลประโยชน์เรื่องการคัดเลือกประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 นั้น

ปตท.ขอยืนยันว่าการทำสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG กับบริษัทกาตาร์แก๊ส ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศกาตาร์ ในรูปแบบสัญญาระยะยาวแบบรัฐต่อรัฐ เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยเมื่อปี 2553 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ ปตท.จัดหาก๊าซ LNG ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) จากนั้น กพช. และ ครม.ได้เห็นชอบให้ ปตท.จัดหาและลงนามสัญญาซื้อก๊าซ LNG จากบริษัทกาตาร์แก๊สในเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประชุมคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2022 ในเดือนธันวาคม 2553

“ปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศ ขอยืนยันในบทบาทหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือปฏิบัติตลอดมาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้” นายไพรินทร์กล่าว


ที่มา : manager online