Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สธ.รุกกวาดล้างคลินิก เสริมความงามเถื่อนแนะดู3หลักปลอดภัย

PDF Print
Friday, 06 June 2014 09:15

สธ.รุกกวาดล้างคลินิก เสริมความงามเถื่อนแนะดู3หลักปลอดภัย

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีข่าวชายหนุ่มฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูกจากคลินิกที่โฆษณาในโซเชียลมีเดีย โดยไม่ทราบว่าเป็นคลินิกเถื่อน ทำให้ตาบอดหลังฉีด เนื่องจากฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตา ส่วนอีก 1 ราย  จมูกเน่า นั้น ได้สั่งการให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งรับผิดชอบดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ทั้งประเภทคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่มีทั้งหมดเกือบ 18,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เร่งกวาดล้างสถานพยาบาลเถื่อน โดยเฉพาะคลินิกเสริมความงาม ซึ่งมีการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊ค อินสตาแกรมเป็นจำนวนมาก และยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมสอดส่องแจ้งเบาะแส เพื่อดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไม่ละเว้น

ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน และส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญขอให้เร่งเผยแพร่ความรู้กับประชาชนทุกช่องทาง รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าเป็นคลินิกที่ถูกต้องกฎหมาย รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริง อย่าหลงเชื่อการโฆษณา โดยไม่ได้ตระหนักว่าเป็นคลินิกเถื่อนหรือไม่ เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทุกครั้งที่ไปใช้บริการขอให้ตรวจสอบหลักฐานสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม คือ 1.ใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 2.ใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล และจะต้องมีรูปถ่ายติดไว้ที่ใบอนุญาตดำเนินการให้เห็นอย่างชัดเจน และ 3. แพทย์ที่ให้การตรวจรักษาจะต้องตรงกับรูปถ่ายที่ติดไว้หน้าห้องตรวจในคลินิก หากเข้าไปใช้บริการแล้วไม่พบหลักฐานดังกล่าว หรือไม่ครบถ้วน ขอให้สงสัยว่าอาจเป็นสถานพยาบาลเถื่อน ให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนคุ้มครองผู้รับบริการสุขภาพ โทร 02 193 7999 ตลอด 24 ชั่วโมง

น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัญหาการให้บริการคลินิกเสริมความงามเถื่อนที่พบบ่อย คือผู้ที่ทำการรักษาไม่ใช่แพทย์ และดำเนินการ 2 ลักษณะ คือลักลอบเปิดให้บริการเลียนแบบคลินิก มีผู้ให้บริการ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาล และลักษณะหิ้วกระเป๋าไปให้บริการถึงที่ตามจุดที่นัดกันไว้ มักจะมีราคาถูก และบอกกันปากต่อปาก จึงขอเตือนประชาชนอย่าไปใช้บริการเสริมความงามกับผู้ที่ไม่ใช่แพทย์อย่าง เด็ดขาด  เพราะเสี่ยงอันตรายสูงมาก ถึงขั้นพิการ เสียโฉม หรือเสียชีวิตได้

ที่มา : แนวหน้า