Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

“เฮเฟเล่”เดินหน้าลงทุนเพิ่มในไทย

PDF Print
Friday, 06 June 2014 11:10

“เฮเฟเล่”เดินหน้าลงทุนเพิ่มในไทย

นายโยธิน ประเสริฐกุล ผู้จัดการขายและการตลาดทั่วไป บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้วางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาโครงการเมกะโปรเจคที่สนับสนุนการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น เป็นแนวโน้มที่ดี ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนเม็ดเงินในช่วงครึ่งปีหลัง 2557 ที่สำคัญเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน

สำหรับส่วนบริษัทเองนั้น บริษัทแม่ยังคงมั่นใจในประเทศไทยและเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขยายคลังสินค้าให้ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย ซึ่งในครึ่งปีหลัง 2557 บริษัทมีแผนขยายหลังสินค้าที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายคลังสินค้าครอบคลุมในภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมถึงศูนย์ที่ถนนบางนา-ตราด

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเพิ่มโชว์รูม 2 แห่ง ล่าสุดเตรียมเปิดที่ CDC ราชพฤกษ์ และมีแผนรองรับการกระจายสินค้าออกสู่ประเทศในอาเซียน ผ่านการขยายสำนักงานขายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา อีกด้วย

ส่วนแผนการตลาดในประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านระดับ C+ ที่มีความต้องการสินค้าที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ทั้งในด้านความสะดวก สวยงาม คุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของสินค้าเฮเฟเล่ และจากการทำวิจัยพบว่าอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า กลุ่มนี้ คือ แบรนด์ที่มีความคุ้นเคย ดังนั้นบริษัทจึงวางกลยุทธ์การตลาดด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการจดจำ และนึกถึงสินค้าของเฮเฟเล่

นายโยธิน กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 น่าจะมีการเติบโตประมาณ 10% โดยแบ่งสัดส่วนเป็นช่องทางการขายในประเทศผ่าน ห้างค้าปลีกและตัวแทนจำหน่าย 75% และผ่านโครงการ 25% ทั้งนี้เป็นการเติบโต ที่สอดคล้องกับตลาดรวมที่คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 3-5%

ที่มา : แนวหน้า