Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

'ไข้หวัดใหญ่'ระบาดจว.อีสานล่าง ชาวบ้านป่วยเฉียด2,000ราย

PDF Print
Monday, 09 June 2014 11:20

'ไข้หวัดใหญ่'ระบาดจว.อีสานล่าง ชาวบ้านป่วยเฉียด2,000ราย

น.พ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.57 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.57 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว จำนวน 1,919 ราย แยกเป็น จ.นครราชสีมา 1,278 ราย เสียชีวิต 7 ราย , จ.ชัยภูมิ 170 ราย , จ.บุรีรัมย์ 335 ราย และ จ.สุรินทร์ 136 ราย ซึ่งเมื่อเทียบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ผ่านมาพบว่า การระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว โดยช่วงเดียวกันของปี 2556 พื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่างมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 987 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นนครราชสีมา 614 ราย , ชัยภูมิ 52 ราย , บุรีรัมย์ 211 ราย และสุรินทร์ 110 ราย

ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2557 มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้นมากกว่าเดิม เนื่องจากเชื้อโรคมีการปรับตัวเองให้สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น ประกอบกับตั้งแต่ช่วงต้นปีของปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งนี้ กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคไปยังสถานพยาบาลทุก แห่งแล้ว และจะสามารถฉีดให้กับกลุ่มคนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ครบทั้งหมดภายใน เดือนกรกฎาคมนี้ เพราะคาดว่าในช่วงฤดูหนาวของปีนี้จะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น

ที่มา : แนวหน้า