Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

โรงสีโวย “ข้าวนอก”ทะลักเข้าไทย

PDF Print
Wednesday, 11 June 2014 09:46

โรงสีโวย “ข้าวนอก”ทะลักเข้าไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กระทรวงพาณิชย์ ว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2557 ได้มีการหารือระหว่าง สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย องค์การคลังสินค้า(อคส.) กรมการค้าภายใน กับผู้บริหารตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท)เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายข้าว

นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เสนอว่ารัฐบาลควรปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรใหม่ โดยเฉพาะ ข้าวซึ่งภายใต้ข้อตกลงอาเซียน เนื่องจากภาษีนำเข้าข้าวของไทย เหลือ 0% ในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีนไม่ได้เป็น 0% จริง เพราะ ยังมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ส่วนของจีนอยู่ ที่ 13% และ ลาวอยู่ที่ กว่า10% ในขณะที่ไทยไม่ได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ดังนั้นรัฐบาลควรจะทำให้ระบบภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกันกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ และป้องกันสินค้าจากเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาในไทย

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการระบายข้าว และสินค้าต่างๆผ่านตลาดเอเฟท ทั้ง ยางพารา มันสำปะหลัง ซึ่งทาง กระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าจะยังคงมีการดำเนินการระบายสินค้าผ่านตลาดเอเฟท ต่อไป เพราะเป็นตลาดที่โปร่งใส มีการใช้กลไกเสรีในการซื้อขายสินค้าเกษตร แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้จะยังต้องมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง โดยเฉพาะการสร้างวิธีดึงความสนใจให้มีผู้เข้าร่วมการประมูลในตลาดเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมายังถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลในตลาดยังมีน้อยราย ทั้งนี้ทางกระทรวงก็มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนาอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากในการหารือครั้งนี้

“ที่ผ่านมาพบปัญหามีผู้เข้าร่วมประมูลไม่มาก ส่งผลให้ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มประมูลข้าวผ่านเอเฟท อีกครั้งได้เมื่อไหร่ เพราะต้องสรุป เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ก่อน” นางศรีรัตน์ กล่าว

 

ที่มา : แนวหน้า