Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน้าเก่า-ใหม่แห่ขอส่งเสริมลงทุนในไทยอียู-สหรัฐฯเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวส่งผลดีการจ้างแรงงานปีหน้า

PDF Print
Wednesday, 11 June 2014 09:48

หน้าเก่า-ใหม่แห่ขอส่งเสริมลงทุนในไทยอียู-สหรัฐฯเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวส่งผลดีการจ้างแรงงานปีหน้า

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ นักลงทุนกลุ่มที่ชะลอการตัดสินใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนไปก่อนหน้านี้ จะเกิดความมั่นใจและตัดสินใจยื่นขอรับส่งเสริมฯเข้ามาในช่วงครึ่งปี หลัง 2557 และหากบอร์ดบีโอไอพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมฯแก่โครงการที่รอ การพิจารณาได้เร็ว ก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมาจากเม็ดเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับส่งเสริมฯ และการจ้างงานใหม่อีกหลายแสนตำแหน่งในช่วงปี 2558 เป็นต้นไป

สำหรับสถิติการยื่นขอรับส่งเสริมฯช่วง 5 เดือนแรกปี 2557 พบว่ามีการยื่นขอรับส่งเสริมฯ 515 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 308,300 ล้านบาท โดยจำนวนโครงการลดลง 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 848 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนลดลง 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีมูลค่า 537,000 ล้านบาท

“การขอรับส่งเสริมฯช่วง 5 เดือนแรกปี 2557 เป็นการยื่นขอรับส่งเสริมฯเพื่อขยายการลงทุนของนักลงทุนรายเดิม 260 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 168,000 ล้านบาท และเป็นโครงการของนักลงทุนรายใหม่ 255 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 140,000 ล้านบาท จำนวนโครงการที่ใกล้เคียงกันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่มีความมั่นใจ ต่อการลงทุนในไทยมากขึ้น จากเดิมที่มีสัดส่วนน้อยกว่านักลงทุนรายเก่า”นายอุดม กล่าว

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีการขยายการลงทุน ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักร 122 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 164,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นขอรับส่งเสริมฯผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 หรือ อีโคคาร์ 2 และช่วยให้เกิดการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมูลค่าหลายหมื่นล้าน บาทจากกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

โดยอันดับ 2 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 166 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 78,400ล้านบาท โครงการสำคัญ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ กิจการเขตอุตสาหกรรม กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการสนามแข่งรถ กิจการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ส่วนอันดับ 3 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก 42 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 25,400 ล้านบาท

นายอุดม กล่าวถึงการยื่นขอรับส่งเสริมฯของโครงการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2557 ว่า มีจำนวน 334 โครงการ เงินลงทุนรวม 230,000 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนลดลงเล็กน้อยที่ประมาณ 10% จากช่วงเดียวกันปี 2556 ที่มีมูลค่าเงินลงทุน 256,000 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการลงทุนจากญี่ปุ่น เป็นกลุ่มที่ยื่นขอรับส่งเสริมฯมากที่สุด 168 โครงการ เงินลงทุนรวม 72,800 ล้านบาท แม้โครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากญี่ปุ่นจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียว กันของปี 2556 แต่ยังมีโครงการลงทุนจากอีกหลายประเทศที่มีการยื่นขอรับส่งเสริมฯเพิ่มมาก ขึ้นหลายเท่าตัว อาทิ สหภาพยุโรป (อียู) มีมูลค่าเงินลงทุน64,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300% หรือ 3 เท่าตัว สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเงินลงทุน 41,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 570% หรือเกือบ 6 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

ที่มา : แนวหน้า