Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ปัญหาเกษตรที่นี่มีคำตอบ : การผลิตมะนาวนอกฤดู

PDF Print
Thursday, 12 June 2014 09:29

ปัญหาเกษตรที่นี่มีคำตอบ : การผลิตมะนาวนอกฤดู

คำถาม สวัสดีครับ ผมอยากขอความรู้วิธีทำให้มะนาวออกนอกฤดูกาล มีเทคนิควิธีทำอย่างไรครับ

สมพร ทองสวัสดิ์

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

คำตอบ การผลิตมะนาวนอกฤดู มีวิธีทำแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ (ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร)

ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาล ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ให้ทำการปลิดดอกและผลอ่อนที่เริ่มติดเป็นผลเล็กอยู่ออกให้หมด ถ้ามีปริมาณมาก อาจใช้วิธีพ่นทางใบด้วยสารเคมีเอทธิฟอน อัตรา 250 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร มีจำหน่ายในทางการค้าชื่อ อีเทรล โดยชนิดที่มีสารเอทธิฟอน 48 % ใช้อัตรา 104 มิลลิลิตร(ซีซี)ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือชนิดเอทธิฟอน 3 % ใช้อัตรา 167 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณช่อดอกและผลอ่อนในระยะดอกบานถึงกลีบโรย ดอกและผลอ่อนจะร่วงภายใน 2-3 วัน เพราะถ้าหากปล่อยไว้ความสมบูรณ์ของต้นจะลดลง บำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 16-20-0 อัตรา 1-1.5 กก./ต้น เมื่ออายุ 2-4 ปี หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 2-3 กก./ต้น เมื่ออายุ 5-7 ปี ร่วมกับปุ๋ยคอก และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ พอถึงระยะปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม ให้เลือกตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรคหรือถูกทำลายจากแมลง หากปล่อยไว้จะแย่งอาหารและสะสมเชื้อโรค จากนั้นพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคต่างๆ เช่น โรคแคงเกอร์ และแมลงต่างๆ

ระยะของการเจริญเติบโตทางลำต้นและกิ่ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เร่งการแตกกิ่ง โดยการพ่นสารฮอร์โมนจิบเบอเรลลิคแอซิด  25 มิลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร มีจำหน่ายในท้องตลาดรูปผงผลึก ชนิดความเข้มข้น 10 % ใช้ 5 กรัม ชนิดความเข้มข้น 20 % ใช้ 2.5 กรัม ผสมกับน้ำ 2 ลิตร พ่นทางใบทั่วต้นมะนาว จะช่วยกระตุ้นการผลิตใบอ่อน ดูแลใบอ่อนให้สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง จัดการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และพ่นอาหารเสริมทางใบด้วยธาตุอาหารรอง ได้แก่ แมกนีเซียม โบรอน สังกะสี และแคลเซียม

ระยะการสร้างดอก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ในสภาพดินทราย และสูตร 12-24-12 ในสภาพดินเหนียว ราดบริเวณโคนต้น เพื่อควบคุมให้มะนาวหยุดการเจริญเติบโตทางใบ พอถึงปลายเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมร่วมกับสารจับใบ จำนวน 6-8 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน จากนั้น งดน้ำเพื่อการพักตัวและสะสมอาหารของกิ่งต้น

ระยะออกดอกและติดผล ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ภายหลังการให้สารแพคโคลบิวทราโซลแล้ว ประมาณ 60 วัน หรือ 2 เดือน เป็นระยะที่มะนาวพร้อมออกดอก สังเกตจากต้นจะหยุดแตกกิ่งและใบ ซอกใบจะเริ่มบวม พองขึ้น จนแทงดอกออกมา ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด พ่นสารเร่งแทงช่อดอก และพ่นสารเร่งแตกตา ได้แก่ สารไทโอยูเรีย อัตรา 0.25% (50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือโปรแทสเซียมไนเตรท อัตรา 2.5% (250 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร) จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ มะนาวจะแตกตาออกดอก ภายใน 2 สัปดาห์ เมื่อออกดอกเต็มต้นแล้ว ต้องให้น้ำเพราะถ้าขาดน้ำแล้วจะหลุดร่วงหมด ให้พ่นยาเสริมทางใบ ทุกๆ 2 สัปดาห์

ระยะเจริญเติบโตของผลและเก็บเกี่ยว ระหว่างพฤศจิกายน-เมษายน ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 2 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละ 1 กก./ต้น ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ พ่นอาหารทางใบ ต้องระวังโรคและแมลงศัตรูพืชด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่า มะนาวหน้าฝนให้ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ราคาตกต่ำ มะนาวหน้าแล้ง มีราคาสูง จะทำได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ขนาดของทรงพุ่ม และสภาพของดิน ดังนั้น หากต้องการออกดอกในช่วงที่ต้องการ  จำเป็นต้องใช้หลายปัจจัยร่วมกัน โดยเฉพาะการให้น้ำ อาจทำได้เป็นแบบระบบน้ำหยด เพื่อประหยัดน้ำ หรือขุดบ่อบาดาลสำรองไว้ ในช่วงขาดน้ำช่วงฤดูแล้งก็ดีครับ

นาย รัตวิ

ที่มา : แนวหน้า