Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

บอร์ดกทค.ไม่เลือกปฏิบัติเช็คคุณสมบัติผู้ประมูล4G

PDF Print
Thursday, 12 June 2014 10:36

บอร์ดกทค.ไม่เลือกปฏิบัติเช็คคุณสมบัติผู้ประมูล4G

พันเอกเศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทค.) เปิดเผยว่า  ในวันที่ 12 มิย.นี้ คณะอนุกรรมการประมูล 4 G  จะประชุมสรุปหลักเกณฑ์การประมูล4 G ก่อนนำเสนอบอร์ดกทค.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่ากทค.ยังคงที่ต้องการที่จะให้เกิดการประมูลเกิดขึ้นในปลาย ปีนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ส่วนการตรวจสอบการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทประเทศไทยนั้น เป็นไปตามกฎหมายและประกาศชองกสทช. และ เป็นการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา และเป็นการตรวจสอบทุกราย มิใช่รายใดรายหนึ่ง  ซึ่งการตรวจสอบก่อนบริษัทต่างๆจะเข้าร่วมประมูล 4 G  บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตรซ์ (MHz) และ 900 เมกะเฮิตร์ซ (MHz)

พันเอกเศรษฐพงค์  กล่าวถึงที่ประชุมบอร์ด กทค.เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา  ได้อนุมัติเลขหมาย3 G  เพิ่มเติมให้กับ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด (ในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น)อีก 160,000 เลขหมาย ,บริษัท  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เอดับบลิวเอ็น ในเครือเอไอเอส อีก   6 ล้านเลขหมาย  เลขหมาย ขณะที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท เน็ตเวิร์ค จำกัด  หรือ ดีทีเอ็น อนุมัติเลขหมาย 12.4 ล้านเลขหมาย  ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้ยื่นขอรับจัดสรรเลขหมายไปแล้ว 196 ล้านเลขหมาย ซึ่งมีทั้งเลขหมาย 2 G  และ 3 G  แต่เลขหมายที่มีการใช้งานเพียง 100 ล้าน

ที่มา : แนวหน้า