Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ปลื้มพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุเรตติ้งฉลุย

PDF Print
Friday, 13 June 2014 09:07

ปลื้มพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุเรตติ้งฉลุย

ปลื้มพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุเรตติ้งฉลุยเปิดเป็นทางการพร้อม “สวนจตุจักร”ปี’58

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว หรือพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ว่า จากที่ได้เปิดทดลองให้เข้าชมเพื่อวัดผล มีเด็กทั้งจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมจำนวนมาก โดยเด็กๆได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งทางสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จะสรุปผลการทดลองเข้าชมจากเด็กหลากหลายกลุ่มที่มีความต้องที่แตกต่างนำปรับ ปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ขาด เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ  สมบูรณ์พร้อมเปิดรับผู้เข้าชมอย่างเป็นทางการ พร้อมกับพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 1 (สวนจตุจักร) เป็นของขวัญให้คนกรุงเทพฯ ในต้นปี 2558

สำหรับศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว หรือพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตบางมด เป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 อาคารเชื่อมต่อกัน มี 4 ชั้น พื้นที่รวม 11,750 ตร.ม. บริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในแนวคิดการจัดพื้นที่และกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เชิง บูรณาการ เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 6-12 ปี ทั้งจากโรงเรียน ชุมชน สังคม รวมทั้งที่มากับครอบครัว ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นการปลูกฝังความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็ก นำไปสู่การสร้างสรรค์อนาคตสร้างความเข้าใจในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความ สุข ภายในทั้ง 2 อาคาร จัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาหลัก 3 เรื่อง ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องตัวเรา โลกของเรา และเมืองของเรา โดยมีมุมเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ มากมายให้เด็กได้รับประสบการณ์ตื่นเต้น แปลกใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างอิสระเสรีและสนุกสนาน

ทั้งนี้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) จะได้ประสานกลุ่มเขตในฝั่งธนบุรี ทำการประชาสัมพันธ์แนะนำศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัวให้เป็นที่รู้จักมาก ยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กกรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : แนวหน้า