Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ตรวจโกดังข้าว

PDF Print
Friday, 20 June 2014 08:54

 

ตรวจโกดังข้าว

จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้า  ดำเนินการติดกุญแจดอกที่ 4 ของทหาร ตามนโยบายของคณะ คสช.  เพื่อป้องกันการลักลอบขนย้าย ก่อนมีการตรวจสอบจำนวนและคุณภาพข้าว


พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่พร้อมด้วยนายนิรันดร์ กัลยานิมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าหน้าที่การค้าภายใน เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า(อคส.) และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด  ร่วมกันเข้าตรวจโกดังข้าว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์   สำหรับโกดังเก็บข้าวในจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนทั้งสิ้น  101  โกดัง    โดยเก็บข้าวสารอยู่ในสต็อก กว่า 2 แสน 7 หมื่น กระสอบเป็นข้าวนาปี  การผลิต 2555/2556  และยังได้มีการนำโครงการ กุญแจดอกที่ 4 ของทหาร มาดำเนินการในครั้งนี้ด้วย โดยเข้าล็อกโกดังที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลผ่านมา เพื่อป้องกันลักลอบขนย้าย ก่อนที่จะมีการตรวจสอบจำนวนและคุณภาพข้าวอีกครั้ง


ส่วนที่ จังหวัดชัยภูมิ  นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยพลตรี มารุต ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่  2 ในฐานะผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมลงนามการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ในพื้นที่จังหวัด  กับนายอุดมเดช คนสมบูรณ์ เกษตรจังหวัด  โดยมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี นำร่อง แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 1,100 ราย และจะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ที่ความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ และตามมาตรฐานความเข้มของสีเมล็ดข้าวสายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ที่มาของข่าว   :  ททบ.5