Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ตั้งชุดตำรวจดูคดีหมิ่น

PDF Print
Tuesday, 24 June 2014 10:47

ตั้งชุดตำรวจดูคดีหมิ่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการชุดพิเศษจับตาข้อมูลข่าวสารที่กระทบความมั่นคงและหมิ่นสถาบันผ่านสื่อต่างๆ พบผิดเสนอปิดทันที

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะไม่เหมาะสมและ ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน กรรมการ มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือที่ปรึกษาสัญญาบัตร 10 ด้านความมั่นคงและด้านกฎหมายและคดีเป็นรองประธาน ส่วนกรรมการจะประกอบด้วยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิ ตำรวจสันติบาล สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองการต่างประเทศ โดยมีอำนาจตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เนื้อหาไม่เหมาะสมกระทบสถาบันฯ ในสื่อทุกแขนงทั้งทางออนไลน์ สิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนหรือการรับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ โดยให้มีอำนาจเสนอระงับการแพร่ตามกฎหมายและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมทั้งให้ ดำเนินตามกฎหมายกับผู้ครอบครอง ให้บริการ แพร่ ส่งต่อหรือเกี่ยวข้องใดๆ อย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีมีหลักฐานชัดว่ามีการกระทำผิดฐานหมิ่นสถาบันให้สืบสวนสอบสวนดำเนิน คดีอย่างเคร่งครัด

ที่มาของข่าว   :  ททบ.5