Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สมุทรสาครดีเดย์30มิย. ขึ้นบัญชีแรงงานต่างด้าว วันสต็อปเซอร์วิส30นาที

PDF Print
Monday, 30 June 2014 17:43

สมุทรสาครดีเดย์30มิย. ขึ้นบัญชีแรงงานต่างด้าว วันสต็อปเซอร์วิส30นาที

สมุทรสาครดีเดย์30มิย.ขึ้นบัญชีแรงงานต่างด้าววันสต็อปเซอร์วิส30นาทีเป้าแสนคน-หัวละพันสาม

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัค ผวจ.สมุทรสาคร เปิดเผยเมื่อวันที่ 29มิถุนายนหลังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวว่า ระบบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการมีความพร้อม ให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าววันแรกวันที่ 30 มิถุนายน  ที่ผ่านมาได้เตรียมการ ทั้งประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน รวมทั้งเชิญชวนผู้ประกอบการ นายจ้าง ให้นำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี  ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 100,000 คน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ขจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมายและขจัดการเอาเปรียบแรงงาน

ผู้ว่าฯสมุทรสาครกล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แรงงานและนายจ้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครจะเป็นผู้ติดต่อกับนายจ้างและนัดหมายกับ นายจ้างถึงวันและเวลาที่จะให้พาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน เพื่อให้กระจายการบริการไปวันอื่นๆ ไม่ให้แออัดวันเดียว อีกทั้ง ยังมีการลดขั้นตอนการดำเนินการจากเดิมต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อการจดทะเบียน ก็ย่นระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแรกโดยให้กรอกเอกสารเพียงใบเดียว เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร  ด้วยการนำเจ้าหน้าที่มารวมกันในช่องให้บริการช่องเดียว เป็นวันสต็อปเซอร์วิส   นายจ้างไม่ต้องติดต่อแล้วเดินไปยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ช่องอื่น ยื่นที่ช่องนี้ช่องเดียวก็สามารถจัดการให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด

รวมทั้งได้จัดระบบระเบียบการให้บริการ เช่น จากเดิมต้องลงทะเบียนประวัติแล้วค่อยออกไปตรวจโรค ทำให้การดำเนินการช้า ก็เปลี่ยนเป็นการตรวจร่างกายที่ต้องใช้เวลาในการรอผล อย่างตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะก่อน เพื่อลดระยะเวลาการรอ รวมระยะเวลาการจดทะเบียนใช้เวลาเหลือเพียง 30 นาที โดยคาดว่าสามารถให้บริการได้วันละประมาณ 2,000 - 3,000 คน

ร.ต.ท.อาทิตย์กล่าวต่อว่า เบื้องต้นมีนายจ้างแจ้งความประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน 115 ราย มีแรงงานประมาณ 2,000 คน โดยค่าบริการจดทะเบียนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวชั่วคราวไม่เกิน 60 วัน ทั้งหมด 1,305 บาท แบ่งเป็น ค่าทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว(ทร38/1) 80 บาท ค่าตรวจโรคโดยกระทรวงสาธารณสุข 500 บาท ค่าประกันสุขภาพไม่เกิน 3 เดือน 500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของกรมการจัดหางาน(กกจ.) กระทรวงแรงงาน ไม่เกิน 3 เดือน 225 บาท

ขณะที่พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ ที่อ้างคำให้สัมภาษณ์ของสมเด็จฯฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุถึงการดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของไทยในการจับกุมแรงงาน ต่างด้าวชาวกัมพูชาเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานชาวกัมพูชาว่า คสช.ได้ตรวจสอบกับทุกช่องทางแล้ว พบว่าเรื่องนี้เป็นการรายงานข่าวที่คลาดเคลื่อน เพราะในข้อเท็จจริงกัมพูชาแสดงความเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางของไทยในการจัด ระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเป็นผลดีในภาพรวม ทั้งนี้ จากการที่ฝ่ายไทยได้ประสานงานกับทางการกัมพูชาสำหรับข่าวที่คลาดเคลื่อนนี้ รัฐบาลกัมพูชาจึงจะให้โฆษกรัฐบาลกัมพูชาออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น ทางการโดยเร็ว เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

 

ที่มา : แนวหน้า