Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

'ชวลิต'เล็งแก้ปัญหาผลไม้ภาคใต้ เสนอของบคชก.หนุนกว่า38ล้าน

PDF Print
Thursday, 03 July 2014 09:39

'ชวลิต'เล็งแก้ปัญหาผลไม้ภาคใต้ เสนอของบคชก.หนุนกว่า38ล้าน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2557 ว่า ล่าสุดที่ประชุมเห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้  ภาคใต้ ภาคเหนือ หลังจากแก้ปัญหาภาคตะวันออกไปแล้วนั้น ส่วนภาคใต้คาดว่าผลิตจะออกสู่ตลาด โดยเฉพาะมังคุด และลองกอง จำนวนกว่า583,419 ตัน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน  และผลผลิตในฤดูกาลทั้งหมด มีตลาดสามารถรองรับได้จำนวน 551,534 ตัน แบ่งเป็นมังคุด จำนวน 12,126 ตัน และลองกอง จำนวน 13,222 ตัน

เกษตรและสหกร์ได้ของบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จำนวน 38,625,300 บาท เงินทุนหมุนเวียนโดยปลอดดอกเบี้ย 17,500,000 บาท โดยมีเป้าหมายบริหารจัดการผลผลิตเฉพาะในส่วนของมังคุดและลองกอง จำนวน 4,000 ตัน

นายชวลิต กล่าวว่า เงินที่มีการเตรียมไว้เป็นการเผื่อใช้กรณีที่มีการล้นตลาดเท่านั้น โดยจังหวัดสามารถนำไปใช้บริหารจัดการได้เลยทันที และหากไม่มีความจำเป็นเงินก็ยังคงอยู่ โดยเงินจำนวนนี้เป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรของ คสช. ที่ให้แนวทางมา เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับเกษตรกร

 

ที่มา : แนวหน้า