Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คสช.สั่งกรมศุลสร้าง5ด่านชายแดนด่วน รับเปิดประชาคมอาเซียนปี’58

PDF Print
Thursday, 10 July 2014 14:12

คสช.สั่งกรมศุลสร้าง5ด่านชายแดนด่วน รับเปิดประชาคมอาเซียนปี’58

คสช.สั่งกรมศุลสร้าง5ด่านชายแดนด่วนรับเปิดประชาคมอาเซียนปี’58คุมเข้มเจ้าหน้าที่ลดคอร์รัปชั่น

คสช.สั่งกรมศุลฯเร่งสร้างด่านชายแดนเพิ่ม 5 ด่านให้ทันปี’58 รับเออีซีเตรียมสุ่มตรวจการทำงานเจ้าหน้าที่ลดปัญหาคอร์รัปชั่น “สมชัย”ประกาศผู้ประกอบการรายใดถูกเรียกเงินใต้โต๊ะ ให้แจ้งด่วน พร้อมเข้าจัดการ

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่าจากการหารือกับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้รับมอบหมายนโยบายเร่งด่วนในการสร้างด่านศุลกากรชายแดนเพิ่มอีก 5 แห่งในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย ด่านสะเดา คลองลึก คลองใหญ่ แม่สอด และปาดังเบซา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 คสช.อนุมัติให้ใช้งบกลางปี 2557 โดยให้กรมศุลกากรไปพิจารณาว่าจะใช้งบในการก่อสร้างเท่าใดก่อนเสนอ คสช.อีกครั้ง

นอกจากนี้ยังเตรียมเข้าสุ่มตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในทุกสนามบิน รวมถึงด่านชายแดนทุกด่าน ซึ่งจะเป็นการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้ในระดับหนึ่ง โดยได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ประจำด่านศุลกากร ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้ามออกนอกพื้นที่ หรือเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อพบปะใคร ในเวลาราชการ ยกเว้น ป่วย หรือได้รับมอบหมายเท่านั้น แม้ว่าด่านจะมีงานน้อย ก็ต้องหากิจกรรมสร้างส่วนร่วมกับผู้ประกอบการมากขึ้น

ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการ ทุจริต เรียกเก็บภาษีของแบรนด์เนม และเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการนำเข้าสินค้านั้น นายสมชัยกล่าวว่าหากผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนรายใด พบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถมาเรียกร้อง และขอคำชี้แจงจากกรมศุลกากรได้ทันทีซึ่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เชิญผู้ประกอบการนำเข้าวัสดุก่อสร้าง ที่อ้างว่าถูกเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะ และขู่ว่ามีการสำแดงราคาไม่ถูกต้อง แสดงพิกัดภาษีผิด มาหารือข้อเท็จจริง เพื่อทำความเข้าใจและรับเรื่องสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง

“ต่อไปนี้ผู้ประกอบการรายใด ที่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเรียกเงินใต้โต๊ะ เอารัดเอาเปรียบ ไม่อยากให้พูดเยอะ แต่ให้เข้ามาแจ้ง ขอเข้าพบได้เลย ซึ่งยอมว่าปัญหาทุจริตไม่ใช่เรื่องใหม่ ผมในฐานะอธิบดีก็ยินดีจะรับทุกปัญหาไปหาแนวทางแก้ไข” นายสมชัย กล่าว

สำหรับแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรในปีงบประมาณ 2557 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาท จากเป้าหมายที่ 1.31 แสนล้านบาท ซึ่งจะต่ำกว่าเป้า ซึ่งในช่วงอีก 2 เดือนที่เหลือจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษีมากขึ้น แต่ต้องไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ โดยเบื้องต้นพบว่า ตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของกรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมาหลังเข้ารับตำแหน่ง สามารถจัดเก็บได้เกินกว่าเป้าหมาย จากก่อนหน้านี้จัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมายมาโดยตลอด

อนึ่ง ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557) จัดเก็บรายได้รวม 70,888 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 16,012 ล้านบาท หรือ 18.4% (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7.0%) สาเหตุสำคัญมาจากอากรขาเข้าที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 15,903 ล้านบาท หรือ 18.6% ตามมูลค่าการนำเข้าที่หดตัว โดยมูลค่าการนำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท เมื่อรวมช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-เมษายน 2557) หดตัว 10.7% และ 6.1% ตามลำดับ

ที่มา : แนวหน้า