Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

มรภ.พระนคร ร่วม สพฐ.จัดทำภาษาไทย-มอญ

PDF Print
Wednesday, 16 July 2014 09:51

มรภ.พระนคร ร่วม สพฐ.จัดทำภาษาไทย-มอญ

มรภ.พระนคร ร่วม สพฐ.จัดทำภาษาไทย-มอญให้ 10 เขตพื้นที่การศึกษาเรียนรู้เป็นภาษาที่สอง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ เพื่อสนับสนุนให้นำภาษาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้และใช้วิธีการสอนภาษา ไทยอย่างการสอนภาษาที่สองสำหรับเด็กชนเผ่า ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กไทยที่มีอยู่ประมาณ 8-9 ล้านคน แต่มีเด็กไทยจำนวนหนึ่งไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่ 1 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2 แสนคน ที่พูดภาษาอื่น ๆเช่น เด็กกะเหรี่ยง มูเซอ มอร์แกน ยาวี มอญ ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 39 ภาษา

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สพฐ.จึงได้จัดทำพจนานุกรมภาษาไทย-มอญ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพย์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย-มอญ (Thai-Dialect Dictionary App.) เพื่อพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพย์ไทย-มอญ 1.โปรแกรม l'earning App ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 2.โปรแกร ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ในระบบ DVD และ 3.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android ในรูปแบบ Micro SD Card เพื่อส่งมอบให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน  ซึ่งขณะนี้ มรภ.พระนคร ได้จัดทำและบันทึกโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพย์ภาษาไทย-มอญ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสพฐ.จะจัดส่งโปรแกรมคำศัพย์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย-มอญ ไปให้ 10 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เพื่อกระจายไปยัง 26โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีเด็กพูดภาษามอญอยู่จำนวนมาก ได้แก่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3, สพป.สมุทรสาคร, สพป.ราชบุรี เขต 2, สพป.เชียงใหม่ เขต5, สพป.เชียงราย เขต1,3,และ4, สพป.ตาก เขต2, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2, สพป.สุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

ที่มา : แนวหน้า