Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

'โพสต์'เลิกเสนอข่าว'CPF'ทั้งหมด ยันยึดจรรยาบรรณไร้ผลประโยชน์

PDF Print
Wednesday, 16 July 2014 09:54

'โพสต์'เลิกเสนอข่าว'CPF'ทั้งหมด ยันยึดจรรยาบรรณไร้ผลประโยชน์

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดข้อกล่าวหา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ใช้เงินในการซื้อสื่อนั้น โพสต์ฯได้มีการติดตามในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับอย่างไม่เป็นทางการเอกสารของบริษัทเอกชนรายนี้ได้ พาดพิงถึง นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ ด้วย

หลังจากทราบข้อมูล โพสต์ฯได้ตรวจสอบข้อมูลภายในพบว่าข้อมูลที่บริษัทซีพีเอฟอ้างถึงเป็นการให้ โฆษณาโดยตรงกับบริษัทโพสต์พับลิชชิงฯ ซึ่งเป็นการให้โฆษณาเพื่อลงในหนังสือพิมพ์ M2F นิตยสารSmart Financeและรายการโทรทัศน์ธุรกิจติดดาวทางททบ.5 โดย นาย ณ กาฬ ไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับการโฆษณาครั้งนี้

สำหรับช่วงปี 2555 ตามเอกสารที่ปรากฏ นายพิชายกล่าวว่า ขณะนั้นนาย ณ กาฬ ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ นิตยสารSmart Finance และขยายตัวไปทำรายการโทรทัศน์ซึ่งรายการธุรกิจติดดาวเป็นหนึ่งในรายการที่ ผลิตด้วย ทุกครั้งที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางโพสต์จะจัดประชุมร่วมของกลุ่มบริษัท โฆษณาบริษัทประชาสัมพันธ์ ซึ่งนาย ณ กาฬ ในฐานะบรรณาธิการจะเป็น หนึ่งในผู้นำเสนอข้อมูลด้วย โดยขั้นตอนหลังจากนั้นจะมีฝ่ายโฆษณาของกลุ่มโพสต์ฯไปดำเนินการต่อแยกส่วน ความรับผิดชอบจากกองบรรณาธิการ

นายพิชาย กล่าวต่อไปว่า โพสต์ฯมีการตรวจสอบเป็นการภายในถึงการนำเสนอข่าวย้อนหลังของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอล และไม่พบความผิดปกติในการทำงานโดยกองบรรณาธิการกลุ่มโพสต์ฯยังคงปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดหลักจรรยาบรรณตลอดมา และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจากการประชุมร่วมของบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับประกอบหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F ตัดสินใจจะระงับการนำเสนอข่าว รูปภาพและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ บริษัทซีพีเอฟ เป็นการชั่วคราวเพื่อสร้างความโปร่งใสและสนับสนุนการทำงานของสภาการหนังสือ พิมพ์จนกว่าผลการสอบสวนเรื่องนี้จะยุติ

 

ที่มา : แนวหน้า