Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คสช.เร่งสร้าง พิพิธภัณฑ์ร.9

PDF Print
Friday, 18 July 2014 07:52

คสช.เร่งสร้าง พิพิธภัณฑ์ร.9

สั่งอนุมัติงบให้1,890ล้าน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9” หรือ “พิพิธภัณฑ์พระราม 9” เทิดพระเกียรติในหลวง ใช้เนื้อที่ 70 ไร่ ที่เทคโนธานี คลอง 5 ติดกับโครงการพระราชดำริ สระเก็บน้ำพระรามเก้า สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแนวคิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบ “จากยอดเขาถึงท้องทะเล” จำลองธรรมชาติทุกแบบจากทุกแห่งทั่วโลกมาให้ชม เผย คสช.อนุมัติงบให้แล้ว 1,890 ล้าน ทั้งเร่งให้สร้างเสร็จเร็วที่สุด เพื่อคืนความสุขประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังจะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า หรือพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งทางกระทรวงได้ขอพระบรมราชานุญาตแล้ว และขณะนี้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว จำนวน 1,890 ล้านบาท เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน ก.ย.นี้ ภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอ คือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักคิด วิเคราะห์ วางแผนทดลอง และวิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภูมิสังคมและระบบนิเวศ พระราชทานหลักคิดในการแก้ปัญหาให้พสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ สำหรับโครงการนี้ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวคิดว่า พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ควรมีเนื้อหาการจัดในรูปแบบ “จากยอดเขาถึงท้องทะเล” คือ ให้จำลองภูเขา ทะเล แม่น้ำ ดิน ต้นไม้ และธรรมชาติของจริงๆ ทรงอยากให้เห็นการเชื่อมโยงกันของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าหรือพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 จะจัดสร้างในพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ บริเวณเทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้า พื้นที่ 2,800 ไร่ อันเป็นโครงการพระราชดำริด้านบริหารจัดการน้ำ ทั้งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดและ ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ที่จะรวบรวมเอาผลงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ได้ทรงงานเพื่อพสกนิกรมาจัดแสดงไว้ทั้งหมด กว่า 3,000 โครงการ ทั้งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่าของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำลองแบบเหมือนจริงของภูมิทัศน์ของขั้วโลกใต้และป่าเขตอบอุ่นในอเมริกาเหนือ รวมทั้งทะเลทราย เพื่อเปรียบเทียบกับป่าเขตร้อน ป่าเต็งรัง ป่าชายเลนในประเทศไทย

“ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯทรงงานที่บึงพระราม 9 อพวช.ได้เสนอแบบจำลองพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 ให้ทอดพระเนตร ทรงสนพระทัย และมีรับสั่งว่าเนื้องานภายในพิพิธภัณฑ์ ควรจะแสดงปรากฏการณ์และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทั้งจากยอดเขาถึงท้องทะเล ดังนั้น ภายในพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 จะมีการจำลองทุกบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจทุกพื้นที่ในโลกนี้ เด็กๆจากภาคใต้จะได้สัมผัสบรรยากาศของขุนเขา ส่วนเด็กๆ จากภาคเหนือก็จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับบรรยากาศของทะเล ผู้ที่มาชมจะได้บรรยากาศเหมือนจริง โดยไม่ต้องไปชมสถานที่จริง” นายสาครกล่าว

รักษาการ ผอ.อพวช.กล่าวอีกว่า การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราม 9 แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต จะแสดงการปรับตัวของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก โซนที่ 2 ระบบนิเวศโลกและความสัมพันธ์ จำลองระบบนิเวศของขั้วโลก ทั้งขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ เขตทุนดร้าและเขตไทก้า การแสดงระบบนิเวศป่าเขตอบอุ่น ทะเลทราย ที่สำคัญคือจะได้ผจญภัยเสมือนจริงแบบ 4D ในเขตทะเลทรายอีกด้วย โซนที่ 3 การจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นกำเนิดของน้ำ คุณสมบัติของน้ำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากน้ำ โซนที่ 4 การจัดการดิน ต้นกำเนิดของดินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โซนที่ 5 หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว จะแสดงให้เห็นถึงหลักการทรงงานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิสัยทัศน์และกระบวนการทรง ศึกษาปัญหาในธรรมชาติอันเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริ รวมไปถึงสิทธิบัตรในสิ่งทรงประดิษฐ์ ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองประธาน คสช.ได้เร่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดเพื่อเป็นการคืนความสุขให้ กับประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 เด็กๆ เข้าชมฟรี ส่วนผู้ใหญ่เบื้องต้นคิดค่าเข้าชมไม่เกิน 100 บาท

 

ที่มา  : ไทยรัฐ