Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คลังเพิ่มคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจ เผยคนขาดเไม่พอแต่งตั้ง

PDF Print
Friday, 18 July 2014 07:58

คลังเพิ่มคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจ เผยคนขาดเไม่พอแต่งตั้ง

คลังเพิ่มคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจเผยคนขาดไม่พอแต่งตั้งรับสมัครใหม่ร่วม200คน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเปิดรับสมัครกรรมการรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เพิ่มเติม เนื่องจากกรรมการที่มีอยู่เดิมประมาณ 700 คน ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 560 คน เนื่องจากอีก 140 คนต้องออกตามเงื่อนไขที่อายุครบ 65 ปี และอยู่ในบัญชีรายชื่อครบ 5 ปี ทำให้ตอนนี้รายชื่อที่มีไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวเลือกให้เข้าไปนั่งเป็น กรรมการรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในขณะนี้ได้

สำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจในบัญชีรายชื่อ จะเป็นผู้เชี่ยวชายด้านต่างๆ ประมาณ 20-30 สาขาอาชีพ โดยตามระเบียบของการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ต้องแต่งตั้งกรรมการในบัญชีรายชื่อเข้าไปเป็นกรรมกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้ไม่เกินคนละ 3 แห่ง

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวว่า คลังตั้งเป้าจะรับสมัครกรรมการรัฐวิสาหกิจในบัญชีรายชื่อให้ได้ 150 คน ภายในปีนี้ และจะทยอยรับให้ได้ครบ 700 คน ในปีหน้า โดยการรับสมัครกรรมการครั้งนี้จะมีการตั้งคุณสมบัติให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา ต้องมีคุณสมบัติที่ดี มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้เสียสละ ต้องการเข้ามาช่วยการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น

"คลังจะยกระดับการคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีคุณสมบัติที่สูงขึ้น ไม่ใช่ผ่านแค่เกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะกำหนดคุณสมบัติเพิ่มให้กรรมการพิจารณาก่อนที่จะเปิดรับสมัคร" นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว

สำหรับการคัดสรรกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ทำได้ 3 แนวทาง ได้แก่ การรับสมัครทั่วไปให้ผู้สนใจเข้ามาสมัคร ให้หน่วยงานและองค์กรอิสระเสนอชื่อให้กรรมการคัดเลือกพิจารณา และคณะกรรมการทำบัญชีเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งเบื้องต้นจะ 2 แนวทางแรกก่อน หากได้ไม่ครบถึงจะใช้แนวทางที่สาม

ด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังจะแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ยังว่างอยู่ให้เสร็จภายในเดือนนี้ เพื่อที่จะให้การทำงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆ เดินหน้าต่อไปได้ เพราะตอนนี้มีรัฐวิสาหกิจต้องให้กรรมการเข้าไปสรรหากรรมการผู้จัดการที่ยัง ว่างอยู่ให้เสร็จภายใน 1 เดือน จากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง 3-4 เดือน เพื่อไม่ให้การทำงานของรัฐวิสาหกิจชะงักไปมากกว่านี้

ด้านนายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธอส. ต่อคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลัง แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้ามารับตำแหน่ง และสามารถขับเคลื่อนนโยบายตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืนยันว่า ตลอดช่วงที่เข้ารับตำแหน่ง ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการขับเคลื่อนการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร และผลการประเมินของธนาคารอยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา

รายงานข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลาออกของนายประสิทธิ์ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และ คสช.ที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจากนี้คาดว่าจะมีการกดดันผู้บริหารธนาคารออมสิน ที่เป็นสถาบันการเงินแห่งสุดท้ายที่ยังไม่มีการตัดสินใจลาออก หลังจากที่ช่วงต้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ยื่นลาออกทั้งคณะ เพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลัง แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งแทนแล้ว

 

ที่มา : แนวหน้า