Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คนขับรถตู้ต่อคิวแน่น รอรับสติ๊กเกอร์อนุญาตให้บริการ

PDF Print
Monday, 21 July 2014 07:59

 

คนขับรถตู้ต่อคิวแน่น รอรับสติ๊กเกอร์อนุญาตให้บริการ

คนขับรถตู้จำนวนมากต่อคิวเพื่อรอทำการตรวจสอบรถตู้ เพื่อลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเพื่อรับสติ๊กเกอร์อนุญาตให้บริการเบื้อง ต้นในการขับรถรับจ้าง ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พล.ม.2รอ. ที่สำนักงานกรมขนส่งทางบก

 

ที่มา : ไทยรัฐ