Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

รถฟรี3สายงานปรองดอง 22 ถึง 27 นี้-รับส่งอนุสาวรีย์ฯ, วงเวียนใหญ่, รอบเกาะ

PDF Print
Tuesday, 22 July 2014 07:16

รถฟรี3สายงานปรองดอง 22 ถึง 27 นี้-รับส่งอนุสาวรีย์ฯ, วงเวียนใหญ่, รอบเกาะ

งานประชาสัมพันธ์ ขสมก. แจ้งข่าวว่า ตามที่ คสช. กำหนดจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหลวง กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการจัดงาน โดยมอบหมายให้ ขสมก.จัดรถโดยสาร “ฟรี” จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง เที่ยวไป เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยฯ (เกาะพญาไท)- ถนนพญาไท-ถนนศรีอยุธยา-ถนนราชดำเนินนอก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนราชดำเนินกลาง- ถนนหน้าพระธาตุ-สุดเส้นทางสนามหลวง (ตรงข้าม วัดมหาธาตุ) เที่ยวแรกจากท่าต้นทาง 09.30 น. เที่ยวสุดท้ายจากท่าต้นทาง 22.30 น. เที่ยวกลับ จากสนามหลวง-ถนนหน้าพระลาน-วงเวียน รด.- ถนนเจริญกรุง-ถนนราชดำเนินกลาง กลับเส้นทางเดิมจุดจอดรถอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงพยาบาลสงฆ์ วัดเบญจมบพิตร ลานพระบรมรูปทรงม้า กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม สะพานผ่านฟ้า–ลีลาศ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สนามหลวง

2. เส้นทางวงเวียนใหญ่-สนามหลวง เที่ยวไป ท่าต้นทาง BTS วงเวียนใหญ่-ถนนกรุงธนบุรี-ถนนเจริญกรุง-ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่-ถนนสมเด็จพระปกเกล้า-ถนนสะพานพุทธ-ถนนจักรเพชร-ถนนมหาชัย สุดเส้นทางที่สนามหลวง เที่ยวแรก จากท่าต้นทาง 09.30 น. เที่ยว สุดท้ายจากท่าต้นทาง 22.30 น. เที่ยวกลับ กลับ เส้นทางเดิม

3. เส้นทางวงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เริ่มต้นจากท่าสนามหลวง (หน้าโรงละครแห่งชาติ)-ถนนหน้าพระธาตุ-ถนนหน้าพระลาน ผ่านวัด พระแก้ว ท่าช้าง-ถนนมหาราช-ถนนเชตุพน สนามไชย ผ่านวัดโพธิ์-ถนนกัลยาไมตรี-ถนนบำรุงเมือง ผ่านวัดสุทัศน์-ถนนวรจักร ผ่านวัด สระเกศ-ถนนหลานหลวง- ถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกคอกวัว-ถนนตะนาว ผ่านวัดบวร-ถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดชนะสงคราม-ถนนเจ้าฟ้า-ถนนพระอาทิตย์-ถนนราชินี-ถนนหน้าพระธาตุ ผ่านวัดมหาธาตุฯ สุดเส้นทางที่หน้า โรงละครแห่งชาติ.

ที่มา : ไทยรัฐ