Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เส้นทางลำปาง-เชียงใหม่ สนข.ยังศึกษารถไฟฟ้าความเร็วสูงต่อ-จัดสัมมนาครั้งที่ 2

PDF Print
Thursday, 24 July 2014 08:18

เส้นทางลำปาง-เชียงใหม่ สนข.ยังศึกษารถไฟฟ้าความเร็วสูงต่อ-จัดสัมมนาครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผอ.สนข. เป็นประธานในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ช่วงจังหวัดสุโขทัย-ลำปาง เริ่มต้นจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อจากแนวรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) เส้นทางแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ได้แก่ 1.ช่วงพิษณุโลก-ลำปาง ใช้พื้นที่ในเขตทางรถไฟเดิม ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 12 จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกผ่านพื้นที่ อ.พรหมพิราม กงไกรลาส ก่อนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยผ่าน อ.ศรีสำโรง สวรรคโลก และศรีสัชนาลัย จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงขวาไปทางทิศเหนือ ผ่าน อ.วังชิ้นเข้าสู่ อ.ลอง ยกระดับรถไฟข้ามทางหลวงหมายเลข 1023 แล้วเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 11 (เด่นชัย-แขวงลำปาง) ขนานไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผ่าน อ.แม่ทะ เข้าสู่สถานีรถไฟลำปาง 2.ช่วงลำปาง-เชียงใหม่ แนวเส้นทางจากหนอง–วัวเฒ่า-สถานีห้างฉัตร ใช้เขตทางรถไฟเดิมจากสถานีห้างฉัตร-ลำพูน เป็นแนวเส้นทางตัดใหม่ แนวจะเบี่ยงไปทางซ้ายของทางรถไฟเดิมไป อ.แม่ทา ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 11 และทางรถไฟเดิมบริเวณสถานีศาลาแม่ทา จากนั้นบรรจบเข้ากับทางรถไฟเดิมบริเวณ กม.647+000 ก่อนถึงสถานีรถไฟลำพูนประมาณ 10 กม. จากนั้นวิ่งไปตามเขตทางรถไฟเดิมจนถึงสถานีรถไฟลำพูน และช่วงลำพูน-เชียงใหม่จะอยู่ในเขตทางรถไฟ มี 5 สถานี

ได้แก่ สถานีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ โดยเป็นสถานีใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ สถานีสุโขทัย และสถานีศรีสัชนาลัย ส่วนอีก 3 สถานี โดยจะใช้พื้นที่ของสถานีรถไฟเดิมซึ่งอยู่ในตัวเมือง และมีศูนย์ซ่อมบำรุงที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 296 กม. ทั้งนี้แนวเส้นทางดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่าเส้นทางอื่นตกประมาณ 214,570 ล้านบาท เวนคืนน้อย มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งแนวเส้นทางที่ผ่านพื้นที่จังหวัดลำปางได้เลือกใช้สถานีรถไฟเดิมเป็น สถานีรับส่งผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมขนส่งไปสู่ภาคเหนือตอนบน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางหัตถ–อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นถิ่น หลังจากนี้จะมีการสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลสรุปโครงการในทุกด้านอีกครั้งปลายเดือน ก.ย.2557 จากนั้นจะนำเสนอรายงาน EIA และนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาต่อไป.

 

ที่มา : ไทยรัฐ