Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ไทยผงาดเมืองแฟชั่นอาเซียน

PDF Print
Monday, 28 July 2014 09:41

ไทยผงาดเมืองแฟชั่นอาเซียน

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ได้วางแนวทางผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแห่งอาเซียน โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สร้างจุดขายในย่านการค้าชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการดึงจุดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละย่านการค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและรับรู้ว่าข่าวสารว่า จะสามารถหาซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ต้องการได้ที่ย่านการค้าแห่งใด ผ่านการสร้างเครือข่าย 5 เครือข่ายจาก 5 ย่านการค้าแฟชั่นที่สำคัญ ได้แก่ ย่านการค้าจตุจักร ย่านการค้าเทอร์มินอล 21 ย่านการค้าเสื้อผ้ามุสลิม มีนบุรี ย่านการค้าสำเพ็ง และย่านการค้าผ้าไหมปักธงชัย ที่ อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ความโดดเด่นย่านการค้าจตุจักร คือการเป็นศูนย์รวมสินค้าสำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งชาวไทยหรือต่างชาติซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเสื้อผ้า เครื่องหนังและเครื่องประดับ ที่ชื่นชอบงานรูปแบบสตรีท อาร์ท แฟชั่น ขณะที่ย่านการค้าเทอร์มินอล 21 เป็นศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวบรวมสินค้าแบบมาร์เกต สตรีท (Market Street) จากทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียว

สำหรับย่านการค้าเสื้อผ้ามุสลิม มีนบุรี เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้าของชาวมุสลิมที่ใช้ในการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนย่านการค้าสำเพ็ง เป็นย่านการค้าที่รวบรวมผู้ผลิตและจำหน่ายผ้า และส่วนประกอบเพื่อการผลิตเครื่องแต่งกายที่หลากหลาย ขณะที่ย่านการค้าผ้าไหมปักธงชัย เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีสัดส่วนถึง 80% ของทั้งหมด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการผลิตผ้าไหมสูงสุดใน ภาคอีสาน.

 

ที่มา : ไทยรัฐ