Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ศึกษารถไฟเร็วสูงเชื่อมจีน

PDF Print
Monday, 28 July 2014 09:43

ศึกษารถไฟเร็วสูงเชื่อมจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ล่าสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-หนองคาย ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับรถไฟเร็วสูงในลาวและจีน เพื่อดูศักยภาพของเส้นทางสายนี้ในแง่การค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเส้นทางในประเทศลาวนั้น รัฐบาลจีนจะลงทุนให้ลาวทั้งหมด

ทั้งนี้เส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย ไม่ได้อยู่ในแผนการลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาท ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงใน 4 สายทาง คือโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง เชื่อมท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา-ระยอง ระยะทาง 221 กิโลเมตร, เส้น กทม.-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร, เส้นกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร และเส้น กทม.-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 9,282 กิโลเมตร รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 780,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามแผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้น คาดว่า คสช. จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในสัปดาห์นี้ โดยจะยังไม่มีแผนการลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูง แต่จะเน้นการลงทุนในระบบรางคู่ และถนน รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง เช่น สายสีชมพู เส้นทางช่วงแคราย-มีนบุรี และเส้นทางสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ตามแผนการลงทุน จะแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก ช่วงปี 2557-2558 เฟสที่สอง ปี 2559-2560 และเฟสสุดท้าย ปี 2561-2565 รวมระยะเวลา 9 ปี ช้ากว่าแผนการ ลงทุนเดิมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่กำหนดลงทุนโครงการ 2 ล้านล้านบาทไว้ 7 ปี ทั้งนี้ แม้จะมีการลงทุนตามแผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ ฉบับ คสช. แล้วก็ตาม ภาระหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศ จะไม่เกิน 50% ของจีดีพี ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลัง ที่กำหนดภาระหนี้สาธารณะไว้ไม่เกิน 60% ของจีดีพี.

 

ที่มา : ไทยรัฐ