Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

จี้ชาวนาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรักษาสิทธิ์ สินเชื่อลดดอกเบี้ย 3% ขอแล้ว 2 ล้าน

PDF Print
Monday, 28 July 2014 09:46

จี้ชาวนาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรักษาสิทธิ์ สินเชื่อลดดอกเบี้ย 3% ขอแล้ว 2 ล้าน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ลง 3% ต่อปีนั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.มาขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อนำไปปลูกข้าวแล้วจำนวน 2 ล้านราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนสำคัญคือเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอหรือ เกษตรจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นจะรวบรวมข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนจะส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิมาให้กับ ธ.ก.ส. ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.และที่ไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รวมไปถึงเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงควรไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับหน่วยงานข้างต้น เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราเดิมที่ เกษตรกรเคยกู้ ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน.

ที่มา : ไทยรัฐ