Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ไม่หวั่นถูกสอบ อภ.สร้างโรงงานยาช้า

PDF Print
Wednesday, 30 July 2014 07:38

ไม่หวั่นถูกสอบ อภ.สร้างโรงงานยาช้า

นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงกรณีที่เครือข่าย 8 องค์กรด้านสุขภาพ ยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม ผอ.อภ. และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกรรมการ อภ.รวมถึง นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี อดีตประธานบอร์ด อภ.และกรรมการอีก 9 คนที่ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้

กรณีการบริหารที่ทำให้เกิดความเสีย หายต่อรัฐว่า ตนพร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อความโปร่งใสของทุกฝ่าย สำหรับ กรณีของโรงงานผลิตยารังสิตนั้น สาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากปัญหาการตรวจรับงานในงวดที่ 9 และ 10 ที่มีการแก้ไขแบบ และติดตั้งเครื่องที่ไม่ตรงตามสเปก จึงมีการบอกเลิกสัญญาในที่สุด และขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายของ อภ.ไปดำเนินการตามขั้นตอนกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานอยู่ ซึ่งต้องรอการชี้แจงถึงสาเหตุการทิ้งงานของบริษัทเดิมก่อนด้วย.

 

ที่มา : ไทยรัฐ