Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

กสพท.เผยปฏิทินสมัครรับตรงแพทย์ 1,487 เก้าอี้

PDF Print
Wednesday, 30 July 2014 07:40

กสพท.เผยปฏิทินสมัครรับตรงแพทย์ 1,487 เก้าอี้

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลัก สูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.ว่า รับสมัคร 1,487 คน รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษา ปี 2558 ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม คือ คะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระหลักมีคะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60%, วิชาสามัญ 7 วิชาจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และวิชาเฉพาะ 30%

ศ.พญ.บุญมีกล่าวด้วยว่า เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2557 ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย. ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครแต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลด ทั้งหมด และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบันตรวจสอบภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย, ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครทางเว็บไซต์ 7 วันหลังชำระเงินค่าสมัครจนถึงวันที่ 22 ก.ย., สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบวันที่ 1 ต.ค.-1 พ.ย., สอบวิชาเฉพาะวันที่ 1 พ.ย. ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะวันที่ 26 พ.ย.ส่วนวิชาสามัญ 7 วิชาต้องสมัครและเข้าสอบตามประกาศ สทศ. กำหนด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพภายในวันที่ 23 ก.พ.2558

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ