Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ต่างด้าวแห่จดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จแล้ว 424,494 ราย

PDF Print
Thursday, 31 July 2014 17:50

ต่างด้าวแห่จดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จแล้ว 424,494 ราย

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 ก.ค. 2557 มีแรงงานต่างด้าว 424,494 คน ไปขึ้นทะเบียนที่ 34 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

วันที่ 31 ก.ค. 57 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จำนวน 403,849 คน และผู้ติดตาม 20,645 คน รวม 424,494 คน ใน 33 จังหวัด ไปขึ้นทะเบียน รวม 34 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 ก.ค. 2557 แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ

1. 4 ศูนย์จังหวัดชายแดนที่ให้ขึ้นทะเบียนแรงงานกัมพูชา (จันทุรี ตราด สระแก้ว และสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557) จำนวน 52,104 คน แต่ยอดยังไม่นิ่งเนื่องจากยังมีบางส่วนที่ดำเนินการอยู่ 2. จังหวัดสมุทรสาคร (ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2557) ที่ปิดศูนย์แล้วเมื่อวานนี้ (30 กรกฎาคม 2557) จำนวน 65,811 คน

3. 8 ศูนย์ฯ ใน 7 จังหวัด (สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี) เปิดให้ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 จำนวน 130,313 คน 4. กรุงเทพมหานคร 6 ศูนย์ฯ เปิดให้ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557 จำนวน 117,412 คน

5. ศูนย์ฯ ใน 15 จังหวัดชายแดนใต้ (กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตูล และสมุทรสงคราม) เปิดให้ขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2557) จำนวน 58,854 คน

 

ที่มา : ไทยรัฐ