Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

บูชาแม่โพสพ

PDF Print
Tuesday, 05 August 2014 07:36

บูชาแม่โพสพ

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว และ พ.อ.ชาตรี ตรีพงษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมประกอบพิธีบูชาแม่โพสพ ทำขวัญข้าวก่อนลงมือปลูก ตามประเพณีโบร่ำโบราณของชาวนาไทย ที่ปัจจุบันหาดูได้ยากและคนไทยรุ่นใหม่ไม่รู้จักกัน ในงาน “วันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวล้านนา” ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านหนองออน ม.10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว.

 

ที่มา : ไทยรัฐ