Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ชง 3 แนวทางทบทวนการเก็บค่าบำรุงการศึกษา

PDF Print
Friday, 08 August 2014 07:45

ชง 3 แนวทางทบทวนการเก็บค่าบำรุงการศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งจัดทำข้อเสนอถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองยื่นหนังสือถึง คสช.ให้ยกเลิกการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเบื้องต้น สพฐ.ได้ชี้แจงไปว่า โรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค จึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองได้ เพราะถ้าไม่มีการเรียกเก็บเลย รัฐต้องเสียเงินในการสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งนี้ สพฐ.มีแนวคิดที่จะเสนอ คสช.เป็น 3 แนวทางคือ 1.ไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง แต่รัฐต้องจัดหางบฯในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ ซึ่งจากการคำนวณเบื้องต้นพบว่า ต้องใช้เงินประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาท 2.ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ให้โรงเรียนสามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้ ปกครอง โดยให้ปรับลดลงเหลือเพียงรายการที่มีความจำเป็นจริงๆ และ 3.เก็บตามรูปแบบเดิมแต่กำหนดให้ชัดเจนว่านักเรียนที่มีฐานะยากจนระดับไหนที่ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

“ขณะนี้ สพฐ.กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดทั้ง 3 แนวทางเสนอต่อ คสช. เพื่อให้พิจารณาตัดสินใจ คาดว่าจะเสนอได้ภายในต้นเดือน ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำมาใช้ในการเก็บค่าบำรุงการศึกษาได้ทันใน ปีการศึกษา 2558 หรือไม่” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

 

ที่มา : ไทยรัฐ