Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

คมนาคม สั่งเพิ่มรถโดยสาร-คุมเข้มปลอดภัยรถไฟ รับหยุดยาววันแม่

PDF Print
Monday, 11 August 2014 07:23

คมนาคม สั่งเพิ่มรถโดยสาร-คุมเข้มปลอดภัยรถไฟ รับหยุดยาววันแม่

คมนาคม คุมเข้มรองรับหยุดยาววันแม่ เตรียมจัดหารถเสริมไป-กลับ สกัดผู้โดยสารตกค้าง เข้มงวดปลอดภัยโดยสารรถไฟ พร้อมบังคับใช้กฎจราจรเคร่งครัด...

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 โดยการจัดหารถเสริมไป-กลับตลอดช่วงเทศกาล และจัดหารถรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องที่ ห่างไกลให้กับประชาชน

ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มตู้โดยสารทุกขบวน ขบวนละ 1-2 ตู้ ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีกประมาณ 5,000 คนต่อวัน สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารจะเข้มงวดการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการเดินรถ และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเส้นทางรถไฟ

ส่วน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เพิ่มรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถและ ตรวจการใช้สารเสพติด และมีอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว สำหรับติดตั้งบนรถโดยสาร พร้อมทั้งมีการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถโดยสาร

อย่างไรก็ตาม จะมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความผิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาสุรา ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และขับรถเร็วกินอัตราที่กฎหมายกำหนด.

 

ที่มา : ไทยรัฐ