Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ บทความ ประชาคมอาเซียนล่าช้าแน่นอน

ประชาคมอาเซียนล่าช้าแน่นอน

Tuesday, 18 September 2012 15:54


     ในที่สุดรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนตัดสินใจว่าประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 หมายความว่าประชาคมอาเซียนจะล่าช้าไปหนึ่งปีถึงแม้นว่ายังคงเป็นปี 2015 ก็ตาม

     ประชาคมอาเซียนมีสามเสาหลักคือ "เออีซี" ซึ่งคนไทยกลัวกันนักว่าพอถึงวันนั้นเราจะสู้เขาไม่ได้ ส่วนประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมยังไม่มีใครพูดถึงเท่าไร (เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ) เอาเข้าจริงถ้าเสาหลักใดเสาหลักหนึ่งไม่สามารถบรรลุถึงจุดประสงค์ได้ เสาเศรษฐกิจไปไม่รอดเหมือนกัน


     ทั้งสามเสามีความเชื่อมโยงกันเหนียวแน่น รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเคยตกลงกันในเดือนเมษายนปีนี้ว่า ประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2015 ปรากฏว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไม่เอาด้วยบอกว่าให้เลื่อนมาเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ รู้ดีว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุน บริการและการค้ายังมีปัญหาอยู่มาก

     เรื่องปากท้องทางรัฐมนตรีเศรษฐกิจติดดินกว่ารู้กันในภายในอาเซียน รัฐมนตรีต่างประเทศและเศรษฐกิจอาเซียนไม่ค่อยลงรอยกัน เห็นต่างกัน ใช้เหตุผลต่างกันทั้งสองกลุ่มต้องแข่งขันกันในการทำให้ประชาคมอาเซียนให้เป็นความจริงให้ได้ กรณีนี้เห็นชัดว่าทางรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีอำนาจมากกว่า ต้องการคุมเกมเศรษฐกิจอาเซียน

     บางประเทศรู้ดีว่าถ้าปล่อยเป็นตลาดเสรีจริงๆ มีหวังกระทบกระเทือนเศรษฐกิจภายในค่อนข้างชัดเจน รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไม่สามารถทัดทานรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้

     อีกอย่างคือมาช่วงหลังรัฐมนตรีอาเซียน ชื่อเสียงไม่ค่อยดีไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมได้เป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปี เนื่องจากข้อพิพาททะเลจีนใต้มาตอนนี้ยังประนีประนอมกันไม่ได้เลย

     ในขณะนี้ ประเทศอาเซียนที่พร้อมที่สุดในการรับมือประชาคมอาเซียนคือ สิงคโปร์และมาเลเซีย เพราะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษามีความคล่องตัวมากกว่าอาเซียนอื่นๆ ความเก่งทางด้านภาษาอังกฤษดีกว่าสิงคโปร์ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก เนื่องจากนักลงทุนในเกาะนี้ได้ลงทุนทั่วประเทศอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว

      ถือตัวเองเป็นเมืองหลวงของอาเซียนพยายามใช้ประโยชน์ ส่วนมาเลเซียมีความพร้อมเช่นกันความหลากหลายของชาติพันธุ์ในสังคมมาเลย์ทำให้มาเลเซียมีภาษีกว่าสมาชิกอาเซียนอื่น

     ส่วนประเทศที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอีกประเทศคือ ฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถบูรณาการกับประชาคมอาเซียนได้เพราะคุณภาพการศึกษายังไม่ดีพอเป็นเรื่องที่แปลกเพราะประเทศนี้ส่งคนออกนอกประเทศทำงานถึงสิบล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและตะวันออกกลาง รัฐบาลของ ประธานาธิบดีอาคิโน เองตอนนี้สนใจแต่เรื่องข้อขัดแย้งทะเลจีนใต้ยังไม่มีใครออกมาพูดเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอย่างจริงๆ จังๆ

     ส่วนไทยเรากระตือรือร้นที่สุดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการรณรงค์เออีซีที่ผ่านมานั้นจะช่วยทำให้ภาคเอกชน หรือหน่วยงานรัฐเข้าใจกลไกในอาเซียนและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้หรือไม่

การล่าช้าของการรวมตัวประชาคมอาเซียนทำให้ไทยมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัว

 

ที่มา :: http://www.komchadluek.net