Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ บทความ จับจีบใบตอง กระทงดอกไม้

จับจีบใบตอง กระทงดอกไม้

Tuesday, 27 November 2012 08:55


น้องๆ มีกระทงใบสวยกันรึยังเอ่ย!!

ก่อนถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เพื่อนๆ กลุ่มนี้ล้อมวงมาประดิษฐ์กระทงใบตองใบสวยกัน

     กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อสืบสานประเพณี สืบต่อวัฒนธรรมดอกไม้ของชาติ และส่งต่องานประดิษฐ์ดอกไม้สดจากรุ่นสู่รุ่น ตามปณิธานของ สกุล อินทกุล ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ทั้งยังส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม


     เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 3 ของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม ดอกไม้ ต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้การทำกระทงใบตอง โดยประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทั้งหมด

     กระทงใบตองที่เด็กๆ ทำนั้น ประดิษฐ์ขึ้นจากหยวกกล้วย ใบตอง ดอกพุด ดอกดาวเรือง ไม้กลัด และเข็มหมุด รวมทั้งธูปและเทียนเพียงเท่านั้น

เด็กบางคนการได้เข้าร่วมกิจกรรมทำกระทงใบตองของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการประดิษฐ์งานใบตองครั้งแรกของชีวิต เป็นครั้งแรกที่ได้จับสัมผัสใบตองในอีกนัยยะหนึ่งของวัฒนธรรมที่นอกเหนือไปจากวัฒนธรรมการกิน เช่น การห่ออาหารและขนมด้วยใบตอง

     นอกจากการทำกระทงใบตองแล้ว เด็กๆ ยังร่วมทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ โดยการนำชมของมัคคุเทศก์ผู้รอบรู้ของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้อีกด้วย เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้เอกลักษณ์แห่งชาติ ซาบซึ้งในความเป็นไทย ผ่านงานศิลปะการจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ดอกไม้สดและวัฒนธรรมดอกไม้ของไทย

     พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต เป็นบ้านโบราณอายุราวร้อยปีที่สวยงามยิ่ง มีสถาปัตยกรรมแบบ โคโลเนียลที่หาชมไม่ง่ายนัก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน พระผู้ทรงอนุรักษ์และทรงส่งเสริมวัฒนาการแห่งงานศิลป กรรมและงานหัตถกรรมของชาติ รวมทั้งงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทย

     ก่อตั้งโดย สกุล อินทกุล ศิลปินนักออกแบบจัดดอกไม้ไทย ผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติผู้รักดอกไม้และธรรมชาติ และสนใจในศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวัฒนธรรมดอกไม้ ศิลปะการจัดดอกไม้สด การประดิษฐ์งานดอกไม้สดตามแบบประเพณีไทย อันไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยได้

 

     ภายในพิพิธภัณฑ์ยังบันทึก รวบรวม และจัดแสดงงานวัฒนธรรมดอกไม้ของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย อาทิ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี และลาว มีความสำคัญในเชิงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เนื่องด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่เฉลิมฉลอง รวบรวม และจัดแสดงงานอันเกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรมดอกไม้ซึ่งมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม

     สวนที่สวยงามของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ยังเป็นนิทรรศการมีชีวิต รวบรวม ปลูก เลี้ยงพันธุ์ไม้และดอกไม้ที่ใช้ในงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทย ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ศึกษาหาความรู้ และยังปลูกต้นไม้หลายหลากชนิดตามทิศมงคลตามความเชื่อของชาวไทยโบราณ

      กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ จัดขึ้น ณ ศาลาไทยของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ในทุกๆ เช้าวันเสาร์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ครั้งต่อไปตรงกับวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เป็นการสอนเย็บแบบอย่างง่าย

     พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ รับสมัครเยาวชนชายหญิงอายุ 7-14 ปี จำนวน 12 คน ตั้งอยู่เลขที่ 315 ถนนสามเสน ซอย 28 แยกซอยองครักษ์ 13 ดุสิต กรุงเทพฯ สนใจโทรศัพท์ขอทราบระเบียบการและรับใบสมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ โทร.0-2669-3633

ที่มา :: http://www.khaosod.co.th