Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home เส้นทางการต่อสู้ สุวรรณภูมิ ก.ค.50 ซัดกันนัวต้นตอไวรัสเขมือบซีทีเอ็กซ์ซัดกันนัวต้นตอไวรัสเขมือบซีทีเอ็กซ์

ซัดกันนัวต้นตอไวรัสเขมือบซีทีเอ็กซ์ซัดกันนัวต้นตอไวรัสเขมือบซีทีเอ็กซ์

Thursday, 08 October 2009 15:13

 

       

       บรรณวิทย์เล็งชงสพรั่งโละบอร์ดทอท.ยกกระบิ

       เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา และติดตามการแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ ว่า สาเหตุที่การทำงานของเครื่องซีทีเอ็กซ์ขัดข้องตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น เป็นเพราะมีไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในระบบตั้งแต่รับมอบเครื่อง ประกอบกับเครื่องซีทีเอ็กซ์มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัท จีอี อินวิชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ติดตั้งเครื่องซีทีเอ็กซ์ ได้ปิดเครื่องและดำเนิน การตามขั้นตอนการกำจัดไวรัส แต่หลังจากนั้นไม่สามารถเปิดเครื่องได้
       อย่างไรก็ตาม จากรายงานล่าสุดพบว่า เครื่องซีทีเอ็กซ์สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จำนวน 16 เครื่อง ที่เหลืออีก 10 เครื่องอยู่ระหว่างการแก้ไข โดยในจำนวนนี้มี 4 เครื่องที่มีอุปกรณ์อะไหล่อยู่ในประเทศแล้ว ส่วนอีก 6 เครื่องคงต้องใช้เวลาบ้าง เพราะต้องรอการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์จากสหรัฐ และต้องขออนุญาตนำเข้าจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพราะมีหลอดกำเนิดรังสีเอกซเรย์รวมอยู่ด้วย

       ทั้งนี้ ปัญหาการขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องซีทีเอ็กซ์ เป็นหน้าที่ของ จีอี อินวิชั่นในการแก้ไข ซ่อมแซม เพราะอยู่ในช่วงรับประกันผลงาน แต่หลังจากนี้คณะกรรมาธิการฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อศึกษารายละเอียดวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องซีทีเอ็กซ์หลังจากรับมอบมาแล้ว รวมทั้งแนวทางดำเนินการหลังจากพ้นช่วงรับประกันผลงาน เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคม และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. พิจารณาต่อไป

       จากการประเมินผลการแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งการแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวของทางขับ (แท็กซี่เวย์) และทางวิ่ง (รันเวย์) ปัญหาหลังคาผ้าใบ พื้นที่เชิงพาณิชย์ของคิง เพาเวอร์ ซึ่งปัญหาทั้งหมดมีการแก้ไขคืบหน้าน้อยมาก หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 30% ของปัญหาที่มีทั้งหมด ดังนั้นในเร็วๆ นี้จะมีการเสนอให้ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ ทอท. พิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลของคณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหารทั้งหมดที่ถือว่าปัจจุบันยังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ กล่าว

       นายเชาวลิต ภคอริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ทอท. กล่าวว่า สาเหตุการขัดข้องของเครื่องซีทีเอ็กซ์เป็นเพราะมีไวรัสเข้ามาในระบบอย่างแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าเข้ามาช่วงไหน การที่รู้ว่ามีไวรัสเข้ามาในระบบ เป็นเพราะเครื่อง MULTIPLEXER ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบซีทีเอ็กซ์ ซึ่งมีอยู่ 4 เครื่อง ได้ส่งสัญญาณเตือนว่าพบโปรแกรมไวรัส ซึ่งเจ้าหน้าที่จีอี อินวิชั่น ได้เลือกช่วงเวลากำจัดไวรัสให้ตรงกับวันที่มีการตัดไฟ เพื่อให้เกิดความสะดวก ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ากระแสไฟฟ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องขัดข้อง

       รายงานข่าวจากทอท. กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไวรัสที่ติดเข้ามาในระบบการทำงานของเครื่องซีทีเอ็กซ์อยู่ในโปรแกรมเพลง จากการที่พนักงานนำอุปกรณ์ THUMB DRIVE เสียบในพอร์ตยูเอสบี เพื่อจะฟังเพลงที่เซฟอยู่ใน THUMB DRIVE ดังกล่าว ส่งผลให้ไวรัสเข้ามาในระบบการทำงาน ทั้งนี้ เครื่องซีทีเอ็กซ์จะมีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย โดยเครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีไวรัสเข้ามาในระบบ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโปรแกรมไวรัสติดมาตั้งแต่ช่วงการรับมอบเครื่อง ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาในการควบคุมดูแลพนักงาน ไม่ได้เป็นเพราะเครื่องซีทีเอ็กซ์มีข้อบกพร่อง.ที่มา : ข่าวสด