Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ วาทะนายพลคนกล้า “บรรณวิทย์” หนุนการตรวจสอบโกงนักการเมือง ชี้สื่อต้องเร่งตรวจสอบสื่อด้วยกันด้วย

“บรรณวิทย์” หนุนการตรวจสอบโกงนักการเมือง ชี้สื่อต้องเร่งตรวจสอบสื่อด้วยกันด้วย

Wednesday, 06 February 2013 14:53

alt

     พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อเช้าวันนี้ สนับสนุนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง พร้อมชี้ว่าสื่อมวลชนก็ต้องตรวจสอบสื่อขายตัวไปพร้อมกันด้วย
          

     พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน กล่าวว่าการที่รัฐบาลปัจจุบันตรวจสอบการคอร์รัปชั่นของนักการเมืองในรัฐบาลก่อน แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง และอาจเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางการเมืองล้างผลาญกันในทางการเมือง แต่โดยผลตนเห็นด้วยและสนับสนุน เพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองนั้นเป็นมะเร็งร้ายของชาติ ทำลายชาติบ้านเมืองอย่างถึงราก ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ตรวจสอบและปราบการคอร์รัปชั่นของนักการเมืองก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้น และเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนทั้งนั้น ถึงแม้เป็นการกระทำของรัฐบาลนี้ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นของนักการเมืองในรัฐบาลก่อนตนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ และต้องสร้างบรรทัดฐานให้ได้ว่ารัฐบาลที่มาใหม่ต้องตรวจสอบการโกงของรัฐบาลก่อนให้ชัดเจนเสมอไป และเมื่อตรวจสอบการโกงของรัฐบาลก่อนแล้ว ก็ควรตรวจสอบการโกงในรัฐบาลนี้ด้วยเช่นกัน ถ้าไม่ทำก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องจัดการกับนักการเมืองชั่วๆ ที่ปราบคนอื่นโกง แต่ตัวเองโกงเสียเองด้วย ถ้าทำอย่างนี้ได้บ้านเมืองของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง
         

     พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน กล่าวอีกว่าการที่พวกโกงชาติ ขายชาติ ชูคอหัวร่ออยู่ได้อย่างหน้าตาเฉย ไม่อายฟ้าไม่อายดินก็เพราะมีสื่อมวลชนที่ทรยศต่อวิชาชีพบางรายขายตัวยอมเป็นกระบอกเสียงให้กับคนชั่ว ปกปิดความชั่ว ปกป้องความชั่ว ทำให้ประชาชนสับสนในความจริงและความชั่ว ความดีงาม จึงทำให้คนชั่วฮึกเหิมลำพอง สื่อมวลชนขายตัวมีมากขึ้น คุณธรรม ศีลธรรมจึงย่ำแย่ลง ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบสื่อมวลชนด้วยกันเองให้ทำหน้าที่ชี้ถูกชี้ผิด แสวงหาความจริงมาให้ประชาชนได้รับทราบด้วย.