Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง แท๊ปเล็ตป.1เจ๊งเพียบ

แท๊ปเล็ตป.1เจ๊งเพียบ

Monday, 11 February 2013 13:13

alt

     แท๊ปเล็ต ป.1 ชำรุดเพียบ จนเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมถูกเบิกเกลี้ยงสต๊อก

     หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เริ่มทะยอยแจกแท็บเล็ต ป.1 ตั้งแต่เดือน ก.ค.-พ.ย.2555 ขณะนี้มีเครื่องชำรุดและมีการเบิกเครื่องสำรองประมาณ 8,600 เครื่อง ไปใช้จนหมดสต๊อกแล้ว หลังจากนี้หากมีการแจ้งแท็บเล็ตเสียหาย นักเรียนจะต้องรอจนกว่าเครื่องซ่อมเสณ้จถึงจะนำกลับไปใช้ในการเรียนได้

 

     ทั้งนี้ แท็บเล็ตสำรอง 8,600 เครื่อง คิดเป็น 1% ของจำนวน 8.6 แสนเครื่องที่ทางบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวปลอปเมนต์ จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้เบิกจ่ายในกรณีที่โรงเรียนแต่ละแห่งมีเครื่องสูญหายจาดเหตุสุดวิสัย มีเครื่องชำรุดเสียหายจากการใช้งาน เพื่อใช้เป็นเครื่องสำรองระหว่างส่งเครื่องที่เสียหายไปซ่อมแซม

 

     ด้านบริษัท ไทยรว่มค้า เดอะซิสเต็ม ผู้บริหารเครือข่ายร้านค้า "แอดไวซ์" ในฐานะผู้ให้ยริการศูนย์ซ่อมแท็บเล็ต ระบุว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมเรื่องมาตรการซ่อมแท็บเล็ต นอกเหนือจากเงื่อนไขตามสัญญาเดิมที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือน ส.ค.2555 อายุสัญญา 1 ปี

 

ขอขอบคุณรูปภาพ : www.tukkaeit.com

ขอขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์