Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง ชาวนา 3 จว.เหนือล่าง ฮือประท้วงหน้า ธ.ก.ส.โพทะเล ผวาถูกหักเงินจำนำข้าวใช้หนี้

ชาวนา 3 จว.เหนือล่าง ฮือประท้วงหน้า ธ.ก.ส.โพทะเล ผวาถูกหักเงินจำนำข้าวใช้หนี้

Friday, 01 March 2013 13:01

alt

       พิจิตร - ชาวนา 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวมตัวประท้วงหน้า ธ.ก.ส.โพทะเล ผวาหักเงินจำนำข้าวจากชาวนาในเครือข่ายกองทุนฟื้นฟู สวนทางข้อตกลง 3 ฝ่ายเคลียร์หนี้ให้เกษตรกร
       
       วันนี้ (1 มี.ค.) ชาวนาหลายร้อยคนจาก 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.กำแพงเพชร นำโดยนายมานพ พนมสังข์ แกนนำเกษตรกรโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร รวมตัวกันที่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาโพทะเล จ.พิจิตร เรียกร้องไม่ให้ธนาคารหักเงินค่าจำนำข้าวจากชาวนาที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่กับธนาคาร และหาก ธ.ก.ส.หักเงินค่าจำนำข้าวเพื่อชำระหนี้จะถือว่าสวนทางเจตนารมณ์เคลียร์หนี้ให้เกษตรกร และรักษาที่ดินให้เกษตรกรทำกิน ตามที่เคยมีข้อตกลง 3 ฝ่าย คือ ธ.ก.ส. กองทุนฟื้นฟู และสมาชิกกองทุน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
       
       ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดไว้ 3 ประเด็น คือ 1. ให้ ธ.ก.ส.จำหน่ายหนี้สูญให้กับเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 386 ให้เกษตรกรที่เสียชีวิต พิการ และทุพพลภาพ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส.จะเสนอต่อกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม.พิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่คณะทำงานตรวจสอบรายชื่อได้รับรองเบื้องต้นแล้ว 1,780 ราย หลัง ครม.มีมติแล้ว ธ.ก.ส.จะเร่งจำหน่ายหนี้สูญภายใน 90 วัน กรณีที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จ คณะทำงานมีอำนาจขยายเวลาได้
       
       2. กองทุนฟื้นฟูและ ธ.ก.ส.จะร่วมตรวจสอบข้อมูลหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม.ดังกล่าว โดยยืนยันจากฐานข้อมูลทางทะเบียนของกองทุน เพื่อเสนอคณะทำงาน และในระหว่างดำเนินการ ขอให้ ธ.ก.ส. เกษตรกรสมาชิกกองทุน และผู้แทนกองทุน ปฏิบัติตามข้อตกลงแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอายุความหนี้สินเกษตรกร
       
       3. ให้ ธ.ก.ส.นำเสนอปัญหาหนี้สินเกษตรกรต่อกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งชดเชยภาระหนี้สินเกษตรกรตามธุรกรรมนโยบายรัฐให้กับ ธ.ก.ส. โดยขอให้นำเสนอกระทรวงการคลังภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

 

ขอขอบคุณที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์