Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home เส้นทางการต่อสู้ ปัญหาการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณถูมิ บรรณวิทย์ หน้าแหก สนช.ไม่ยอมลงมติเห็นชอบรายงานสอบปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ

บรรณวิทย์ หน้าแหก สนช.ไม่ยอมลงมติเห็นชอบรายงานสอบปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ

Tuesday, 13 October 2009 13:29


        ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ ที่คณะกรรมาธิการฯที่มี พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน สนช. เป็นประธานฯได้พิจารณาเสร็จแล้วในส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่องปัญหาการดำเนินงานของโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(รทส.)ซึ่งมีข้อสรุปว่า


        การทำสัญญาระหว่างรทส.กับกิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที ขัดกับทีโออาร์ ถือว่าเป็นโมฆะ และผลจากการทำสัญญาดังกล่าวขัดกับวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรทส. มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ 2.เรื่องปัญหาทางด้านการรักษาความปลอดภัย สรุปว่ามีความไม่โปร่งใสของการประมูลจัดจ้าง เนื่องจากระยะเวลาจัดจ้างยาวถึง 10 ปี มีราคาจัดจ้างสูงถึง 5,419 ล้านบาท และเปลี่ยนวงเงินจัดจ้าง ไม่เปิดให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และใช้วิธีการประมูลจัดจ้างวิธีพิเศษ รวมทั้งกระบวนการตั้งคณะกรรมการในการทำสัญญามีความไม่ปกติ และ3.เรื่องปัญหาสภาพสังคม วิถีชีวิตภายนอกพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีสมาชิกอภิปรายและตั้งข้อสังเกตกันมากเกี่ยวกับรายงานสรุปเรื่องปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย

        โดยนายภัทระ คำพิทักษ์ สนช. อภิปรายว่า รายงานดังกล่าวมีการพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 ทั้งที่เป็นบุคคล นิติบุคคล และส่วนราชการ โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีการเชิญนายศรีสุข จันทรางสุ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานบอร์ดบทม. ซึ่งถือเป็นคีย์แมนที่สำคัญในเรื่องนี้มาชี้แจง หากรายงานระบุเพียงเท่านี้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อนายศรีสุข และเป็นช่องโหว่ของรายงานด้วย ขณะที่นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช. ระบุว่า เป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาคดีความที่จะตามมา

        เนื่องจากมีการกล่าวหาพาดพิงถึงบุคคลภายนอก โดยไม่มีหลักฐาน ซึ่งสมาชิกจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง จึงขอเสนอให้กมธ.นำกลับไปศึกษาให้รอบคอบก่อน ทำให้น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช รองประธานสนช.ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้สอบถามกมธ.ว่าจะนำรายงานกลับไปแก้ไขปรับปรุงตามที่สมาชิกเสนอหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.ท.พะจุณณ์ ตามประทีป กมธ. ยืนยันว่า ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และพยายามเชิญนายศรีสุขมาชี้แจงหลายครั้งแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด

        ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานก็พบปัญหาหนักมาก และคิดว่ายังมี 7-8 เรื่องที่ต้องรายงานในลักษณะอย่างนี้อีก เพราะหน้าที่ของพวกตนคือการตรวจจับผิด ดังนั้นขอขอบคุณสมาชิกที่เป็นห่วงเป็นใย ถ้าไม่กระทบต่อสมาชิกและสถาบันนี้ ตนและพวกตนจะขอรับผิดชอบเองขณะที่ พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ กมธ. กล่าวว่า การทำงานของกมธ.ต้องเผชิญกับอำนาจเก่า ดังนั้นเมื่อมาทำงานตรงนี้ต้องกล้าหาญยอมตายทั้งเป็น ทำให้นายวัลลภ แย้งว่า ตามข้อบังคับรายงานของกมธ.ต้องได้รับความเห็นชอบของสภา สมาชิกทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ จะมาบอกว่ากมธ.มารับผิดชอบแทนไม่ได้ จะผิดจะถูกต้องไปด้วยกันทั้งยวง จึงขอให้กมธ.ทบทวนโดยนำรายงานกลับไปปรับปรุง ซึ่งมีแนวทางคือ รายงานของกมธ.สามารถทำได้ 2 ฉบับ คือ รายงานที่เปิดเผยได้ และรายงานที่เป็นความลับ ซึ่งสามารถคุยกันโดยไม่มีการพาดพิงถึงใคร ในที่สุดกมธ.ยอมนำรายงานกลับไปแก้ไข แต่ยังยืนยันว่ารายงานจำเป็นต้องมีการพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 เพราะถือเป็นข้อเท็จจริง.


ที่มา : เดลินิวส์